Chrismamis in Princenhage

3 maart 2010

De jaarlijkse viering van de chrismamis vindt dit jaar plaats op woensdag 31 maart in het dekenaat de Baronie. De Nazarethparochie te Breda fungeert als gastheer. De viering is in de H. Martinuskerk te Princenhage.

Gehele kerkgemeenschap
Bisschop Van den Hende nodigt alle pastorale beroepskrachten en alle parochies, caritasinstellingen, kloosters, ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen in het bisdom van Breda uit aan deze viering deel ten nemen, opdat de viering van de chrismamis een viering van de gehele kerkgemeenschap in het bisdom zal zijn.

Gaven
Iedere parochie of instelling wordt verzocht naar de chrismaviering een kleine gave mee te nemen. Deze zijn dit jaar bestemd voor de Stichting Voedselbank Breda en de Stichting Leergeld Breda. In Nederland leven ongeveer 340.000 kinderen in gezinnen met een inkomen onder de bijstandsnorm. Schoolgaande kinderen uit deze gezinnen kunnen niet of nauwelijks met andere kidneren meedoen. Niet met een schoolkamp of een excursie of een sportclub. Stichting Leergeld Breda voorkomt dat deze kinderen zich onvoldoende kunnen ontwikkelen en in een sociaal isolement terecht komen.

De heilige oliën
In de chrismamis zegent de bisschop de heilige oliën voor de doopleerlingen en de zieken én wijdt hij het heilig chrisma. Het chrisma is het sacramentele teken van de heilige Geest. Het wordt gebruikt voor de zalving bij het doopsel, het vormsel en de wijding tot priester en bisschop. Ook een altaar wordt bij de wijding met chrisma gezalfd. In de liturgie is een vernieuwing van de beloften van de priesters en andere leden van het Godsvolk, die een taak in de Kerk vervullen, opgenomen

 

Andere berichten