Chrismamis coronaproof gevierd in het Bisdom Breda

1 april 2021

Met een beperkt aantal aanwezigen vierde bisschop Liesen op woensdagavond 31 maart in de H. Antoniuskathedraal de jaarlijkse Chrismamis. Tijdens de viering wijdde de bisschop het Chrisma en zegende hij de heilige oliën voor de doopleerlingen en de ziekenzalving. De aanwezige pastoors en vicarissen van het Bisdom Breda hernieuwden hun wijdingsbeloften en drukten met hun aanwezigheid namens de parochies van het bisdom verbondenheid uit.

“Er is veel dat we niet weten,” vertelde de bisschop aan begin van de viering, terugblikkend op onzekerheden die coronavirus bracht. “Maar wat we wel weten, is dat God bij ons is”. In zijn homilie stond hij stil bij verschillende passages uit de Heilige Schrift en hoe het Woord werkelijkheid wordt zodra Jezus het uitspreekt. “Het Schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt is thans in vervulling gegaan,” zo klonken de woorden van Jezus in het Lucasevangelie. Op deze manier kunnen we ook naar de Chrismamis kijken, als we beseffen wat zalving betekent. Het gaat over toewijding. “Priester word je niet voor jezelf,” benadrukte bisschop Liesen, “maar voor de ander.”

“We zijn God dankbaar,” besloot de bisschop aan het einde van de viering, “dat wij mógen vieren, en dat we via een livestream met alle plaatsen in het bisdom verbonden kunnen zijn. In onze herinneringen en op ons netvlies staan de beelden van die grote vieringen waar we allemaal heel graag bij zijn. Maar God is bij ons. Hij geeft ons de kracht om in deze tijd te doen wat nodig om als zijn leerlingen zijn liefde te verspreiden.” De bisschop hoopt van harte dat de omstandigheden het toelaten om volgend jaar de Chrismaviering in Hulst te kunnen houden.

 

Foto’s: Johan Wouters

 

Andere berichten