Chrismamis 2012 te Wouw

5 maart 2012

De viering van de chrismamis vindt dit jaar plaats op woensdag 4 april om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Lambertus, Torenplein te Wouw. Mgr. Liesen is hoofdcelebrant in deze diocesane viering. De Parochie Onze Lieve Vrouw in ’t Woud is gastparochie voor de viering.

In de Chrismamis worden de heilige oliën voor de doopleerlingen en de zieken gezegend en het heilig Chrisma gewijd.

In de liturgie is voorzien dat de Chrismamis plaatsvindt op de morgen van Witte Donderdag. Om de deelname door vertegenwoordigers vanuit het bisdom beter mogelijk te maken is het tijdstip verplaatst naar de woensdagavond in de Goede Week, de vooravond van Witte Donderdag. De relatie met de viering van Pasen blijft zo behouden.

Zoals vorige jaren wordt vanuit iedere parochie of instelling een kleine gave naar de viering meegebracht. De caritasinstelling van de parochie O.L. Vrouw in het Woud heeft drie doelen voorgesteld waaruit kan worden gekozen. Voor de laatste twee doelen wordt om een financiële bijdrage gevraagd, voor het eerste doel om gaven in natura.

1. Stichting Voedselbank Goed Ontmoet Bergen op Zoom (voedselhulp Westelijk Noord-Brabant en Tholen)
2. Stichting Leergeld Roosendaal voor het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen
3. AED Stichting Wouw voor automatische externe defibrillatoren

 

 

Andere berichten