‘Chrismakaart 2011’: kaart van de chrismaviering

21 april 2011

Bij de chrismaviering op woensdag 20 april werd een kaart met een boodschap van de bisschop uitgereikt. De kaart verbindt de thema’s roeping, sacramenten en de sociale leer met elkaar. Hier vindt u de tekst en een pdf van deze ‘Chrismakaart 2011’.

Chrismaviering 2011

In de liturgie van de chrismamis verkondigde het evangelie dat Jezus in de wereld is gezonden om de Blijde Boodschap te brengen aan armen en gevangenen, aan blinden en aan mensen in verdrukking (Lc. 4, 16-21).

Het is onze roeping om in het voetspoor van Christus op onze beurt God en onze medemens lief te hebben. Door de zalving met chrisma ontvingen wij de heilige Geest om als Kerk de liefde van Christus uit te dragen. Die liefde is de rode draad in de diaconie en in de sociale leer van de Kerk (Caritas in Veritate, n. 2).

De apostel Jakobus schrijft: “wat baat het een mens te beweren dat hij geloof heeft, als hij geen daden kan laten zien? [..] Stel dat een broeder of zuster geen kleren heeft en niets om te eten, en iemand van u zou zeggen: ‘Geluk ermee! Houd u warm en eet maar goed, en hij zou niets doen om in hun stoffelijke nood te voorzien – wat heeft dat voor zin? Zo is ook het geloof, op zichzelf genomen, zonder zich in daden te uiten, dood” (Jak. 2, 14-17).

Ik bid dat ieder van ons herkenbaar is als leerling van de verrezen Heer, met Zijn liefde als rode draad in ons denken, doen en laten.

Kloosterzande, 20 april 2011
+ J.H.J. van den Hende
bisschop van Breda
 

Download de ‘Chrismakaart 2011’, klik hier

 

Andere berichten