Chris van Nuland neemt afscheid van het bisdomkantoor

10 april 2018

Op maandag 9 april 2018 nam Chris van Nuland (81) afscheid als vrijwillig medewerker van de toonzaal van het Bisdom Breda. Hij was vanaf 1991 aan het bisdom verbonden. De secretaris-generaal van het Bisdom Breda, Ben Hartmann, bedankte Chris van Nuland van harte voor zijn werk. Chris van Nuland kwam binnen als vrijwilliger in het toenmalig Diocesaan Pastoraal Centrum aan de Fatimastraat te Breda. Hij bewoog gedurende zevenentwintig jaar soepel mee met alle ontwikkelingen binnen de organisatie. Ben Hartmann roemde zijn omgang met mensen, zijn dienstbaarheid en zijn vermogen leiding te geven.

Voor hij als vrijwilliger op het Diocesaan pastoraal Centrum begon was Chris van Nuland directeur van de Lagere Agrarische School in Alphen. Namens het bisdom bood Hartmann hem een replica aan van het beeld van de barmhartige Samaritaan. Het originele beeld staat bij de H. Willibrordusbasiliek in Hulst. Bisschop Liesen onthulde dit beeld op 23 april 2017 ter gelegenheid van de afsluiting van het heilig Jaar van de Barmhartigheid.

Namens de collega’s sprak Ans Schoenmakers-van Vugt Chris kort toe. Ans Schoenmakers is samen met Chris vrijwilligster in de toonzaal en het winkeltje. Ans Schoenmakers memoreerde hoe ze Chris van Nuland in 2001 op de pastorale school leerde kennen. Chris vroeg haar om hem te helpen bij de verhuizing van de toonzaal van het Diocesaan Pastoraal Centrum aan de Fatimastraat naar de Veemarktstraat in het centrum van de stad. Samen met Chris heeft ze de boeken daar ingepakt, weer uitgepakt en alle titels in de computer gezet. Ze karakteriseerde Chris als een secuur en nauwgezet man. Ze stond ook stil bij zijn overige inbreng en inzet op het bisdomkantoor. Chris bracht regelmatig groenten mee en was bereid zijn kennis over gewassen met zijn collega’s te delen. Elk jaar zorgde hij voor de adventskrans en de kerstboom. “Er is veel meer dat mij waarschijnlijk ontgaat,” zei ze. “Ook daarvoor hartelijk dank.” Ze wenste hem veel gelukkige jaren toe samen met Aagje, hun kinderen en kleinkinderen.

Chris van Nuland bedankte iedereen voor de samenwerking. Hij had genoten van de sfeer en de humor van de mensen op het Diocesaan Pastoraal Centrum en het bisdomkantoor. Hij betrok uitdrukkelijk God in zijn dankwoord en gaf aan blij te zijn voor al het werk dat hij voor het bisdom mocht doen.

Replica aan van het beeld van de barmhartige Samaritaan. (Foto: Ramon Mangold)

 

Andere berichten