CD heilige Geest aangeboden aan paus Franciscus

3 december 2013

Op maandag 2 december vierden de bisschoppen in het kader van hun ad liminabezoek de eucharistie bij het graf van Petrus. Vervolgens ontving paus Franciscus de Nederlandse bisschoppen in audiëntie.

De paus onthaalde hen in het pauselijk paleis. Vooraf boden de bisschoppen afzonderlijk de paus geschenken aan. Bisschop Liesen overhandigde hem de door het bisdom Breda vervaardigde CD van de heilige Geest. Op deze CD zingen onder andere de priesterstudenten van het Antoniushuis gezangen over en tot de heilige Geest. De cassette waarin de CD ligt is vervaardigd door de Tilburgse kunstenares Els Rollé. Kardinaal Eijk hield een toespraak namens de bisschoppenconferentie. Vervolgens sprak de paus ongeveer anderhalf uur met de Nederlandse bisschoppen. Alle bisschoppen kregen de gelegenheid te reageren en vragen te stellen. De paus moedigde de bisschoppen aan in vreugde en hoop hun werk te doen ook al is de situatie voor de Nederlandse Kerk niet eenvoudig. Nadien overhandigde hij hun de officiële reactie op het ad liminabezoek.

In zijn officiële reactie nodigt de paus de Nederlandse bisschoppen uit om binnen de contekst van een door secularisatie getekende samenleving aanwezig te zijn in het publieke debat om Gods liefde en tederheid voor iedereen zichtbaar te maken. Gelovigen moeten aangemoedigd worden daar te zijn waar de beslissingen voor de toekomst vallen en daar hun bijdrage te leveren aan discussies over belangrijke sociale aangelegenheden als de toekomst van het gezin, het huwelijk en het einde van het leven.
De Kerk groeit, aldus paus Franciscus, niet door proselytisme maar door aantrekkelijk te zijn. De Kerk is geroepen om overal hoop te brengen en deze te versterken. De paus signaleert dat in een rijk land als Nederland er een groeiend aantal armen is. Hij riep de gelovigen op het licht en het medelijden van Christus daar te brengen waar hij verwacht wordt, vooral bij mensen aan de rand van de samenleving. 

Voor een video over het bezoek van de bisschoppen aan de paus klik hier
 

Andere berichten