Catechetische beurs voor de zuidelijke bisdommen

21 februari 2009

Op maandag 9 maart 2009 wordt door het Officium Catecheticum (het Catechetisch Bureau, opgericht door de Nederlandse bisschoppen) in het Augustijns Instituut te Eindhoven een catechetische beurs georganiseerd voor de zuidelijke bisdommen.

Deken Peter de Rooij, lid van de stuurgroep Officium Catecheticum namens het bisdom van Breda, beveelt de catechetische beurs van harte aan: “De beurs is bedoeld voor mensen die met catechese bezig zijn in de parochies, zowel vrijwilligers als professionals. Er worden diverse leermiddelen gepresenteerd, waaronder projecten voor eerste communie, vormsel en gezinscatechese. Ons eigen bisdom verzorgt een workshop rond de bisdombedevaart naar Lourdes, communicatie en catechese.”

Pastorale beroepskrachten werkzaam in het bisdom van Breda krijgen de informatie over de beurs toegestuurd. De informatie staat ook op: www.parochiecatechese.nl

 

Andere berichten