Catechese over het Zonnelied

30 oktober 2011

Tijdens de bedevaart naar Assisi en Padua verzorgde Geerten Kok, dekenaal coördinator van het dekenaat Zeeland de catechetische werkwinkel rond het zonnelied.

Geerten Kok is zelf lid van de Franciscaanse Samenwerking. Tijdens zijn sabbatperiode in 1999 pelgrimeerde hij vanuit Padua naar Assisi. Hij kaderde het Zonnelied in binnen het leven van Franciscus. Waarschijnlijk heeft Franciscus het lied kort voor zijn dood in San Damiano geschreven. Hij schreef dit lied in een periode van ziekte. Franciscus was teruggekeerd uit Rieti waar men gepoogd had hem te genezen van een oogziekte. Deze operatie was niet geslaagd. Franciscus was bijna blind. Hij was teruggekeerd naar San Damiano om te sterven. In deze situatie dichtte hij dit lied en leerde de melodie aan zijn gezellen. Voor Franciscus was de vreugde waarmee het lied dichtte een godsopenbaring, een teken dat God hem opnam in Zijn rijk. Op zijn sterfbed is het Zonnelied gezongen en nog altijd zingt men bij franciscanen het Zonnelied wanneer een medebroeder heengaat
Volgens Kok was Franciscus een man van uitersten. Als jongeman leefde hij als een bon-vivant. Hij bekeerde zich op een radicale manier. Deze radicaliteit kenmerkte hem in alles.  Hierdoor luisterden mensen naar hem. Franciscus was diep bewogen met mensen, met alle schepselen. Hij getuigt hiervan in het Zonnelied. 

Kok wees erop dat het Zonnelied een van de eerste teksten in het Umbrisch-Italiaans was . Geleerden vragen zich af waarom Franciscus dit deed. Geerten Kok gaf twee redenen. Franciscus was zo diep geroerd dat hij wel op zijn eigen taal moest terugvallen. Een andere reden is dat Franciscus wilde dat zijn medebroeders met dit lied de wereld introkken om te getuigen van Gods goedheid.
Uit het Zonnelied blijkt een diepe godservaring met Bijbelse wortels. Kok verwees naar de lofzang op God in Psalm 148 en het lied van de drie jongelingen in de vuuroven in het boek Daniël. Heel de schepping is volgens deze lofzangen gericht op de lofprijzing van God. Het Zonnelied telt 33 regels. Dit komt overeen met de leeftijd die Jezus bereikte. Er is een duidelijke structuur. Het zonnelied begint bj God en gaat dan van boven naar beneden. Franciscus prijst achtereenvolgens de zon, de maan de sterren, dan de elementen wind water, vuur en aarde om bij de mens te eindigen. Het is niet de krachtige mens die God prijst maar de mens die weet van zijn gebrokenheid. “Deze mens weet dat God ons in alle momenten draagt,” aldus Kok. “Franciscus prees ook de dood. “Als mens weten we dat we pelgrims zijn, mensen van de weg, die dankbaar zijn dat we het leven van God ontvangen,” aldus Kok.

Tot slot zongen de deelnemers het zonnelied onder gitaarbegeleiding van Sonja van den Bergh, actief in de franciscaanse groep in Oudenbosch.
 

Andere berichten