Catechese en geloofsoverdracht, Jaar van het Geloof (‘Religieus analfabetisme en nieuwe evangelisatie’)

5 december 2012

Op de website www.jaarvanhetgeloof.nl is een bericht geplaatst over religieus analfabetisme en nieuwe evangelisatie. In verband met catechetische initiatieven van het bisdom van Breda in het Jaar van het Geloof, neemt de website van het bisdom het bericht hieronder over.

(Bron: www.jaarvanhetgeloof.nl, 4 december 2012)
 


 

Religieus analfabetisme en nieuwe evangelisatie

Nieuwe evangelisatie is belangrijk, omdat religieus analfabetisme een van de grootste hindernissen is voor de zending van de Kerk. Dit zei paus Benedictus XVI op 30 november 2012 tegen Franse bisschoppen.

God is liefde
Op die dag ontving paus Benedictus XVI de bisschoppen uit Zuid-West Frankrijk bij gelegenheid van hun ad-liminabezoek. Het was de derde groep van bisschoppen uit Frankrijk. Met deze ontvangst sloten de Franse bisschoppen hun reeks ad-liminabezoeken af.

De paus vatte in zijn toespraak de inhoud van de Blijde Boodschap kort samen. God, de Schepper van de mensheid, heeft zijn liefde aan de mensheid geopenbaard in zijn Zoon Jezus Christus. God is liefde en zoekt het geluk van zijn Schepping.

De Kerk en de vragen van deze tijd
De Pastorale Constitutie van het Tweede Vaticaans Concilie, ‘Gaudium et spes’, brengt de belangrijkste vragen van het menselijk bestaan in beeld. In deze constitutie zeggen de concilievaders dat God antwoorden op al deze vragen geeft en dat Jezus Christus de Kerk stichtte om deze antwoorden aan de mensen te verkondigen.

Religieus analfabetisme
Daarom is de nieuwe evangelisatie zo belangrijk. Volgens Benedictus XVI is religieus analfabetisme een van de grootste hindernissen voor de zending van de Kerk. Deze onwetendheid heeft zowel betrekking op de persoon van Jezus Christus als op zijn onderricht. Bij de jongere generaties leidt dit tot een onvermogen om de geschiedenis te kunnen begrijpen en zichzelf te zien als erfgenamen van de traditie die de Europese cultuur gevormd heeft.

Allen betrokken bij nieuwe evangelisatie
De nieuwe evangelisatie zal pas effect sorteren als gemeenschappen en parochies er echt bij betrokken zijn. In dit verband kan, aldus de paus, de Kerk in Europa niet onverschillig staan tegenover het dalend aantal roepingen en priesterwijdingen. Alle beschikbare energie moet erop gericht zijn de roepstem van de Heer bij jongeren te laten klinken. God roept wanneer en wie Hij wil. Zonder twijfel bieden christelijke gezinnen een bijzonder vruchtbare grond voor het ontluiken van roepingen.

Theologie bestemd voor iedereen
De paus benadrukte het belang van een christelijke opvoeding. “De jongeren zijn de hoop en de toekomst van zowel Kerk als wereld,” zei hij. Katholieke instellingen spelen een voorname rol in de dialoog tussen geloof en cultuur. De liefde voor de waarheid in deze instellingen heeft zélf een evangeliserend karakter.

De paus riep op tot de verdere uitbouw van plaatsen van onderricht en dialoog én onderzoeksinstellingen, die ambitieuzere programma’s moeten ontwikkelen. De paus prees in dit verband het initiatief van sommige Franse bisdommen om de kennis van theologie te vergroten onder die jongeren die zich in andere disciplines bekwamen. “Theologie is een bron van wijsheid, vreugde en verwondering, die niet enkel gereserveerd is voor seminaristen, priesters en religieuzen.”

Geloof in het hart van de school
Paus Benedictus XVI bracht de bisschoppen in herinnering dat katholieke scholen het christelijke en culturele leven in Frankrijk gevormd hebben en daardoor een historische verantwoordelijkheid dragen. “Er moet een weg gevonden worden om het geloof in het hart van de opvoedkundige missie te plaatsen. De opvoeding in christelijke waarden levert de sleutel tot de cultuur van jullie land. Door de jongeren te openen voor hoop en echte vrijheid, zal zo’n vorming een bron van dynamiek en creativiteit blijven. De vuurgloed van de nieuwe evangelisatie zal onze grootste bijdrage zijn aan de bloei van de menselijke samenleving en het beste antwoord op de uitdagingen van het begin van het derde millennium,” besloot de paus zijn toespraak.

(Bron: Vatican Information Service, 30 november 2012).

 

Andere berichten