Caritassen spreken over thema van de vluchteling

21 oktober 2015

De halfjaarlijkse bijeenkomst van het bisdom voor bestuursleden van de Caritasinstellingen op dinsdag 3 november staat in het teken van de vluchteling. Voor deze bijeenkomst zijn ook de pastorale beroepskrachten van harte welkom en de leden van de werkgroepen diaconie/Kerk&samenleving uit parochiekernen.

Diaken Peter Hoefnagels, werkzaam in de parochie van de H. Bernardus van Clairvaux te Oudenbosch, zal spreken vanuit de Sociale Leer van de Kerk. Op de bijeenkomst staan verder centraal praktijkvoorbeelden en onderlinge uitwisseling in gespreksgroepen over de vraag: “Wat kun je als PCI concreet doen?”

De plaats van samenkomst is de Johanneszaal van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, Hofstraat 8, 4741 AK te Hoeven (20.00-21.30 uur)

  • Verzocht wordt om vooraf bij het bisdom aan te melden voor deze bijeenkomst via E secretariaat@bisdombreda.nl, of T 076 5223444 (ochtenden)

 

Andere berichten