Caritasbesturen ontvangen enquête ‘Armoedeonderzoek 2016’

6 april 2016

“Het belangrijkste werk wordt door u gedaan.” Hiermee roept diaken Wim Tobé de besturen van de caritas instellingen op om mee te doen aan het Armoedeonderzoek 2016. Wim Tobé is caritasfunctionaris van het bisdom van Breda.

Voor de zevende keer op een rij houdt de Stuurgroep Armoedeonderzoek een enquête om meer inzicht te krijgen hoe plaatselijke kerken, caritasbesturen en diaconieën actief betrokken zijn bij de bestrijding van de armoede.

Diaken Tobé: “Het moge duidelijk zijn, dat goed ingevulde enquêteformulieren een bijdrage leveren om tot helder inzicht te komen. Zo hopen we dat verantwoordelijken in onze samenleving worden aangemoedigd om keuzes te maken in beleid, opdat armoede in Nederland teruggedrongen wordt. Opdat niemand tekort komt en opdat we niet allen verarmen.”

De caritasbesturen worden gevraagd om de enquête in te vullen vóór 1 mei 2016.

“Van ganser harte wil ik u aanmoedigen om deze extra inspanning te verrichten omwille van diegenen die afhankelijk zijn voor de dagelijkse ondersteuning,” aldus Wim Tobé.

Andere berichten