Campagnefilmpjes Kerkbalans voor de actie 2016

2 november 2015

Onderdeel van de campagne voor Kerkbalans 2016 is een serie korte filmpjes op de website www.kerkbalans.nl en het YouTube-kanaal van Kerkbalans. De filmpjes helpen parochies om Kerkbalans onder de aandacht te brengen van parochianen en gemeenteleden.

‘Ik leg de zegeningen en de zorgen bij God’
Er zijn nu twee filmpjes geplaatst. In het meest recente filmpje komt Wil van der Veldt (58) aan het woord. Zij is rooms-katholiek en vertelt dat het geloof thuis een grote rol speelde: “Mijn ouders spraken er niet direct over, maar we merkten aan de dagelijkse gang van zaken dat het een diep geloof was. Wij baden voor en na het eten, de rozenkrans werd regelmatig gebeden, het avondgebed, een ochtendgebed. Op een gegeven moment kregen wij bijbelonderwijs thuis. Er kwam een kapelaan uit de vriendenkring langs en die heeft ons thuis de Bijbel onderricht.”

In de loop der jaren is dat geloof alleen maar dieper geworteld, ervaart Wil. “Ik leer dat tijdens de mis, die wekelijkse kerkgang, de rust die je daar vindt na een drukke week.” In zowel moeilijke als mooie periodes valt ze terug op haar geloof. “Samen met mijn man leg ik de zegeningen en de zorgen terug bij God. Dan ervaar ik altijd die hand op mijn schouder.”

‘Ik hoop dat ze meekrijgen dat het niet iets is voor later als ze groot zijn, maar júist voor nu’
Het andere filmpje is getiteld ‘Kerkbalans 2016: De boodschap’. Gerda Sacré (31) vertelt hoe ze de drempel van de kerk overstapte en zich liet dopen. Er is veel aan de kerk wat ze inspirerend vindt. “Als we iets moois lezen waardoor ik me aangesproken voel. Elkaar ontmoeten. Maar ook de psalmen of gezangen zijn mooi. Soms kan een lied me zo raken, dan heb ik al genoeg voor de hele week.” Ze hoopt dat ze de boodschap goed aan haar twee dochtertjes meegeeft. “Het is zo waardevol dat ze meekrijgen dat het niet iets is voor later als ze groot zijn, maar júist voor nu. Dat mijn kinderen bij Jezus mogen komen en dat Hij voor ze wil zorgen.”

Wil van der Veldt: "Ik leg de zegeningen en de zorgen bij God"

Andere berichten