Bureau KBS gevestigd in bisdomkantoor Breda

4 november 2013

Het bestuur van de Katholieke Bijbelstichting (KBS) in Den Bosch is recent overgedragen aan een aantal bisschoppen van de Nederlandse en Belgische Bisschoppenconferenties. Het bureau van de KBS is ondergebracht in de kantoren van het bisdom Breda.

Van Nederlandse zijde hebben in het bestuur zitting genomen mgr. J. Liesen, mgr. J. van den Hende, mgr. H. Woorts, mgr. Th. Hoogenboom en mgr. R. Mutsaerts, en van Vlaamse zijde mgr. J. De Kesel.

Terwijl de vertrouwde Bijbeluitgaven van de KBS volgens een in 2011 afgesloten overeenkomst voorlopig worden gedistribueerd door uitgeverij Jongbloed in Leeuwarden, zal de KBS ook zelf uitgaven verzorgen ten dienste van de verspreiding en betere kennis van het Woord van God in de katholieke geloofsgemeenschap.

Lees verder op de website van de Kerkprovincie, klik hier

 

Andere berichten