‘Brood om van te leven’: Zondag met speciale aandacht voor Diaconie 2013

16 mei 2013

In het weekend van 1 en 2 juni wordt in het bisdom van Breda speciale aandacht gegeven aan diaconie tijdens de Zondag met speciale aandacht voor Diaconie. Het thema voor dit weekend luidt: ‘Brood om van te leven’.

Pastorale beroepskrachten in het bisdom ontvingen deze week preeksuggesties bij de lezingen van deze zondag. De preeksuggesties werden voorbereid door diaken Vincent de Haas.

Op de Zondag met speciale aandacht voor Diaconie wordt tevens het feest van Sacramentsdag gevierd. De gebedskaart die hiervoor speciaal in het Jaar van het Geloof werd gemaakt, sluit aan bij het thema van de zondag voor diaconie en vestigt de aandacht op de roeping van iedere gelovige om samen met Jezus gebroken brood voor de wereld te worden. De gebedskaart wordt binnenkort aan de parochies verzonden.

 

Andere berichten