Brochure jubileumsymposium Bovendonk verzonden

10 februari 2009

Een brochure met de inleidingen van het jubileumsymposium van de Priester- en diakenopleiding Bovendonk van 31 oktober 2008 zijn deze week verzonden aan onder meer deelnemers van het symposium en de pastorale teams in het bisdom van Breda.

De brochure verschijnt in een jaar met voortdurende aandacht voor roepingenpastoraat en voor de Priester- en diakenopleiding Bovendonk.

In verband met het 25-jarig jubileum van de opleiding zal in 2009 in het bijzonder ook roepingenzondag en de collecte voor het roepingenpastoraat onder de aandacht worden gebracht. Roepingenzondag vindt jaarlijks plaats op de vierde zondag van Pasen, dit jaar in het weekend van 2-3 mei.

Met een speciale actie zal het bisdom rond die tijd aandacht vragen voor roepingenzondag. Parochies krijgen tijdig bericht van deze actie, en ook – zoals gebruikelijk – het postermateriaal voor roepingenzondag toegestuurd.

Voor de voortgang van het pastoraat en de sacramentsbediening in de parochies en instellingen is het nodig steeds opnieuw mensen te roepen, te attenderen op de roepstem van de Heer voor het dienstwerk in de Kerk.

Download de brochure. Klik hier.

Voor de roepingcampagne van het bisdom: www.roeping.nu

Andere berichten