Brochure diocesane presentatie Compendium van de sociale leer

1 juli 2008

Deze week is de brochure verschenen met de inleidingen van de diocesane presentatie op 2 juni van het Compendium van de sociale leer van de Kerk. De brochure is verzonden aan alle pastorale beroepskrachten die werkzaam zijn in de parochies van het bisdom Breda.

De inleiders op de avond waren mr. dr. R. Steenvoorde, emeritus-bisschop H. Ernst en drs. H. Kampert.

Download hier de pdf van de brochure.

Zie ook het bericht Diocesane presentatie Compendium van de sociale leer van de Kerk van 3 juni 2008.

Vervolg: Handboek spirituele oecumene
De geslaagde bijeenkomst rond het Compendium krijgt een vervolg met een nieuwe bijeenkomst in het bisschopshuis. Deze vindt plaats op maandagavond 10 november.

Als onderwerp zal centraal staan het Handboek voor de spirituele oecumene van kardinaal W. Kasper. Kardinaal Kasper is voorzitter van de Pauselijke Raad voor de bevordering van de Eenheid van de Christenen.

Pastorale beroepskrachten die werkzaam zijn in de parochies van het bisdom zullen hiervoor later de uitnodiging ontvangen.

In Rkkerk.nl verscheen in 2007 het artikel Handboek voor de spirituele oecumene’ hoort standaard in elke parochie.

 

Andere berichten