Brochure bijeenkomst in het bisschopshuis over het Woord van God

2 juni 2009

Op maandag 16 maart 2009 vond een bijeenkomst in het bisschopshuis plaats voor pastorale beroepskrachten in het bisdom van Breda. Naar aanleiding van de bisschoppensynode die in oktober 2008 te Rome plaatsvond stond de avond in het teken van het Woord van God.

De inleidingen van de avond zijn gepubliceerd in een brochure, die werd verzonden aan de pastorale beroepskrachten in het bisdom. De brochure kan als pdf worden gedownload vanaf deze site.

Bisschop Van den Hende nam namens de Nederlandse bisschoppenconferentie deel aan de synode. Hij vertelde over zijn ervaringen. Daarna reflecteerde Dorothée IJsseldijk vanuit haar ervaring als teamleider en pastoraal werkster in het Annahuis te Breda over haar omgang met het Woord van God. Hans de Jong, medewerker pr en informatie van het bisdom van Breda, verzorgde een inleiding over de katholieke bijbelvertalingen.

Deze brochure bundelt de bijdragen van de sprekers. Voor de pdf van de brochure klik hier.

Andere berichten