Brief van de bisschoppen aan de priesters over de eucharistie

9 juni 2008

De Nederlandse bisschoppen schreven onlangs een brief aan de priesters over de viering van het sacrament van de Eucharistie. In de brief geven de gezamenlijke bisschoppen enige richtlijnen voor het vieren van de eucharistie.

In hun schrijven vragen zij de priesters om de brief door te geven aan de leden van het pastoraal team en eventuele andere liturgische medewerkers. De brief wordt via de bisdommen verspreid. Hij wordt deze week verzonden aan de priesters in het bisdom Breda.

De brief over de viering van het sacrament van de Eucharistie werd aangekondigd in de adventsbrief van de bisschoppen van 2007.

Andere berichten