Brief paus Benedictus XVI over seksueel misbruik

20 maart 2010

Paus Benedictus XVI heeft een pastorale brief geschreven over seksueel misbruik gericht tot de katholieke gemeenschap van Ierland. De brief van de paus bevat ook een voor Nederland relevante boodschap. Dit hebben de voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie, mgr. Van Luyn, en de referent voor het onderzoek naar misbruik in de Nederlandse Katholieke Kerk, mgr. De Korte, laten weten in een reactie op de brief.

De paus drukt zijn medeleven en oprechte spijt uit ten aanzien van de slachtoffers en hun families. De bisschoppen betrekken deze woorden op de slachtoffers in Nederland.

Bisschop Van den Hende: “In zijn pastorale brief van vandaag (n. 11) pleit paus Benedictus ervoor dat het grote kwaad van misbruik wordt beantwoord met daadkracht die gekenmerkt wordt door eerlijkheid en transparantie. In dit licht is het ook in de Nederlandse situatie heel belangrijk dat slachtoffers zich melden en dat zij gehoord worden.”

De paus spreekt over fouten die door het leiderschap van de Kerk gemaakt zijn. Conform het perscommuniqué van 9 maart jongstleden willen de Nederlandse bisschoppen en religieuze oversten hierin hun verantwoordelijkheden onder ogen zien.

Lees de brief van paus Benedictus XVI. Klik hier
Lees het perscommuniqué van de Nederlandse bisschoppen van 20 maart. Klik hier
Zie ook de speciale pagina van het Vaticaan met documentatie www.resources.va.

Andere berichten