Brief bisschop Van den Hende: Benoeming tot bisschop van Rotterdam aanvaard

10 mei 2011

Bisschop Van den Hende verstuurt een brief aan geadresseerden in het bisdom bij gelegenheid van de bekendmaking van zijn benoeming door de paus tot bisschop van Rotterdam. Lees hier de tekst van de brief.
 


Aan: de priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers en alle parochianen in het bisdom van Breda
Betreft: Benoeming tot bisschop van Rotterdam aanvaard

Breda, 10 mei 2011

Geachte medewerkers in het pastoraat en geachte medegelovigen van het bisdom van Breda,

Vijf jaar geleden benoemde paus Benedictus XVI mij tot bisschop-coadjutor in het bisdom van Breda. Een jaar later, eind oktober 2007, volgde de benoeming tot tiende bisschop van Breda. Vandaag, dinsdag 10 mei 2011, is bekend gemaakt dat de paus mij benoemt tot bisschop van Rotterdam.

In de vijf jaren dat ik in uw midden mijn opdracht als coadjutor en als bisschop van Breda mocht vervullen met uw aller medewerking, had ik de gelegenheid intensief met de Kerk van Breda kennis te maken en op te trekken. Het bisdom van West-Brabant en Zeeland is mij in korte tijd vertrouwd geworden. Het diocees ligt mij werkelijk na aan het hart.

Zoals ik in 2006 vertrok uit het bisdom Groningen-Leeuwarden, zo wordt mij ook nu weer gevraagd -wanneer een opvolger in Breda wordt benoemd- te vertrekken uit het bisdom Breda.

Op zaterdag 2 juli 2011 treed ik aan als de vijfde bisschop van het bisdom Rotterdam. Daar zal ik dan de bisschopszetel in bezit nemen. Dat betekent dat ik die dag zal terugtreden als bisschop van Breda. Maar van harte blijf ik nog een tijdje met u verbonden, totdat mijn opvolger in Breda zal aantreden.

Ja zeggen in geloof als diaken, priester en bisschop ligt in elkaars verlengde. Dat heb ik gezegd tijdens de persconferentie op 9 september 2006, bij mijn start in Breda. Dat de weg van je roeping steeds weer nieuwe stappen vraagt wordt op indringende manier zichtbaar nu ik het verzoek van de paus heb aanvaard om bisschop van Rotterdam te worden. Ook dit nieuwe ‘ja’ ligt in het verlengde van het eerste.

Wanneer je ergens als bisschop begint is het een vereiste dat je de ontvangen herderlijke opdracht verricht met heel je hart. Nu ik t.z.t. uit Breda vertrek, betekent het loslaten van de inmiddels opgebouwde band met het bisdom een hele klus. Het vraagt een stap in geloof.

Graag ben ik de komende tijd nog met u verbonden. Daarna blijft van harte de onderlinge verbondenheid in gebed, zoals ik die band ook mag bewaren met mijn oorspronkelijke bisdom Groningen-Leeuwarden. Wat mij betreft is het nimmer een kwestie van ‘uit het oog uit het hart’! Bovendien: ten diepste blijven we allen deel uit maken van dezelfde wereldwijde Kerk van Christus.

Ik heb mij in het bisdom van Breda van harte ingezet voor het roepingenpastoraat, de catechese en de viering van de sacramenten, voor een bisdombreed engagement waar het gaat om de sociale leer van de Kerk in de samenleving van nu, en voor de intensivering van samenwerking en samenvoeging van parochies met het geloof voorop als onze grootste rijkdom en drijfveer.

Op weg naar Pinksteren, wens ik ons allen de nodige inspiratie toe van de heilige Geest. ‘Oremus pro invicem’ (laten wij blijven bidden voor elkaar)! 

+ J. van den Hende
bisschop van Breda
 

Andere berichten