Brief bisschop Liesen bij de nieuwsbrief Opleiding Bovendonk

9 maart 2012

“De opleiding tot diaken en priester alsook de studie van de theologie en van de H. Schrift in het bijzonder heb ik altijd een warm hart toegedragen.” Dit schrijft bisschop Liesen in zijn begeleidende schrijven bij de nieuwe nieuwsbrief van de Priesteropleiding en de diakenopleiding Bovendonk. De nieuwsbrief werd deze week verzonden.

De bisschop gaat onder meer in op het thema van Roepingenzondag 29 april 2012 en de inzegening door bisschop Van den Hende van de gerestaureerde grote kapel van Bovendonk. Bisschop Liesen: “Het onderhoud van een opleiding vraagt altijd investeringen. Niet alleen in de stenen, maar ook in de mensen, die de levende stenen zijn. Ik hoop dat u met ons mee wilt bouwen aan deze priester- en diakenopleiding.”

Download de nieuwsbrief van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, klik hier.
 


Tekst van de brief van bisschop Liesen bij de nieuwsbrief van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk

Breda, 6 maart 2012
Geachte lezer,

Bij deze ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief van de Priesteropleiding en de diakenopleiding Bovendonk. De opleiding leidt studenten uit verschillende bisdommen en van ordes en congregaties op. De opleiding is gevestigd in Hoeven, in het bisdom van Breda, en valt onder de verantwoordelijkheid van de bisschop van Breda.

In de Antoniuskathedraal op 28 januari 2012 heb ik de zetel van het bisdom Breda in bezit mogen nemen. Van 1990 tot 2010 was ik nauw verbonden met de priester- en diakenopleiding van het bisdom Roermond. De opleiding tot diaken en priester alsook de studie van de theologie en van de H. Schrift in het bijzonder heb ik altijd een warm hart toegedragen.

Op zondag 29 april viert de Kerk Roepingenzondag. Het thema van Roepingenzondag dit jaar is: Roepingen zijn een geschenk van Gods liefde. “Elke bijzondere roeping begint als een initiatief van God”, schrijft paus Benedictus XVI in zijn boodschap voor Roepingenzondag. “Een roeping is een geschenk van Gods liefde. Hij is Degene die de eerste stap zet, … door de aanwezigheid van zijn liefde ‘die in onze harten is uitgegoten door de Heilige Geest’.”

‘Ik antwoord op wat U in mijn hart hebt gelegd,’ is het roepingenthema waarmee het bisdom van Breda sinds 2008 werkt. Naast talenten, verwachtingen en vragen, geloof en verlangen legt God liefde in ons hart. Die liefde is meer dan emotie, want het hart staat in de Bijbelse taal voor heel de persoon, niet alleen het voelen, maar ook het denken.

Antwoord geven op wat God in je hart heeft gelegd vraagt om een gelovig gesprek tussen God en mens. Het vraagt om Bijbellezing en je laten raken door het Woord van God. Het vraagt om gesprek met andere mensen en geestelijke begeleiding. En niet op de laatste plaats vraagt het om het gebed van de Kerk, de gelovige gemeenschap die biddend antwoordt op Gods liefde met de woorden van Christus: “Zendt, Heer, arbeiders om te oogsten, want de oogst is groot.” Op zaterdag 14 april vindt de informatiedag op Bovendonk plaats. Op die dag zullen wij spreken met mannen die zich oriënteren op de priesteropleiding en de diakenopleiding.

Op 8 januari zegende mgr. Van den Hende de gerestaureerde grote kapel van Bovendonk in. Het onderhoud van een opleiding vraagt altijd investeringen. Niet alleen in de stenen, maar ook in de mensen, die de levende stenen zijn. Ik hoop dat u met ons mee wilt bouwen aan deze priester- en diakenopleiding en dat u uw betrokkenheid wilt uitdrukken middels een financiële bijdrage, waarvoor onze hartelijke dank.

Met vriendelijke groeten,

Mgr. dr. J.W.M. Liesen
Bisschop van Breda

Het bankgironummer van de Priester- en diakenopleiding Bovendonk vindt u op p. 4 van de nieuwsbrief.

 

Andere berichten