Brengen wat Christus zegt

23 mei 2007

Pastoor C. van Oers (94) uit Bergen op Zoom is op 22 mei 70 jaar priester van het bisdom Breda. Hij viert dit op 10 juni in een eucharistieviering in de Heilig Hartkerk te Bergen op Zoom. De viering begint om 11.00 u.

Tevreden man
Pastoor Van Oers is een tevreden man. Hij woont samen met zijn 88-jarige zus. Van Oers is goed gezond. Dagelijks doet hij zijn gymnastiekoefeningen, rookt zijn sigaartje en rijdt auto. “Niet meer dan 50 kilometer in één rit. Ik beweeg me dan hoofdzakelijk in de omgeving van Bergen op Zoom,” vertelt hij.

Priester in Vlaanderen
Na zijn wijding in 1937 werkte Van Oers drie jaar als kapelaan in het aarsbisdom Mechelen. “De Belgische bisschoppen richtten in die jaren colleges op. Hiervoor hadden ze priesters nodig. Die haalden ze uit de parochies zodat daar een tekort ontstond. In Nederland was een priesteroverschot. Zo werden wij naar België gestuurd.” Daar kwam hij terecht in de Londerzeel-St. Jozef. Dit is de geboorteplaats van de bekende Vlaamse schrijver Gerard Walschap. “De familie van Walschap was diepgelovig,” aldus Van Oers. “Zijn broer was missionaris in Congo. Zijn zusters werkten bij de pastoor. Deze pastoor las een Franse krant, in de ogen van de Vlaamsgezinde Walschap een doodzonde. Hij komt ook voor in een verhaal van Gerard Walschap. Walschap laat alle priesters doodgaan. Alle pastoors worden in de hemel door hun parochianen ontvangen. De pastoor van Londerzeel niet. Walschap beschrijft dat de patroon van de advocaten, Sint Ivo, voor hem pleit. Er wordt gestemd. Alleen de Franskiljons (Franssprekende Vlamingen) zijn ervoor dat hij in de hemel komt.” Walschap verliet in die periode de kerk. Ook daaraan bewaart pastoor Van Oers herinneringen. “Toen zijn moeder stierf, schreef Walschap een doodsprentje in het prachtig Vlaams. Hij maakte geen verwijzing naar het Paasgeloof van zijn moeder. Zijn familie heeft toen het prentje aangepast.”

Brengen wat Christus zegt
Terug in Nederland werkte Van Oers in Lamswaarde en Roosendaal. “In Roosendaal stond ik in de St. Jospehparochie van deken Van Mierlo, een legendarische persoon. Ik werd aalmoezenier van de Katholieke Arbeiders Beweging. Deze had in Roosendaal destijds 3300 leden. Daar leerde ik werken met groepen leken. Deze ervaring is me van pas gekomen toen ik in 1963 pastoor werd in de Heilig Hartparochie in Bergen op Zoom.” In deze parochie werd pastoor van Oers geconfronteerd met de ingrijpende veranderingen in kerk en samenleving. “De hele kerk stond in die tij op zijn kop,” verwoordt hij deze ervaring. “Op een gegeven moment kreeg ik een ingeving. “Je moet brengen wat Jezus Christus zegt.” Daar heb ik me altijd aan gehouden. Als ik preek, denk ik aan de lezingen en vraag ik me af welke woorden mij getroffen hebben. Daarover spreek ik dan.”

Kerk heeft toekomst
Pastoor Van Oers gaat nog steeds voor in eucharistievieringen. Wekelijks is hij te vinden in de Meilustflat. Op zondag houdt hij een korte preek. Daarnaast viert hij ook door de week twee keer de eucharistie. Hij is ervan overtuigd dat de kerk toekomst heeft. “Er komen weliswaar minder mensen in de kerk, maar buiten de kerk is er volop leven. Velen komen in kleine groepen bij elkaar om hun geloof te beleven. De mensen die in de kerk komen hebben meer interesse in hun geloof.” Zo blijft deze tevreden man optimistisch.

Lees ook  BN/De Stem over pastoor van Oers

Andere berichten