Bredase priesterstudenten op de Wereldjongerendagen

25 augustus 2011

Drie priesterstudenten van het bisdom van Breda speelden een actieve rol op de Wereldjongerendagen te Madrid. Zij assisteerden de pastorale begeleiding van de groep van het bisdom van Breda..

Actief in de begeleiding
“De pastorale leiding berustte bij Stephan Kuik, priester van het bisdom Rotterdam en pastor in Oegstgeest, en Ineke Leemput, pastoraal werkster in de Jeruzalemparochie te Breda.,” vertelt Michael Magielse, student op de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. “ Jochem van Veldhoven en ik liepen mee met Stephan Kuik, terwijl Stan van Ommen zorg droeg voor de coördinatie van de liturgie. Binnen de pastorale begeleiding had ook wjd’er Ingrid van Etten een taak. Zij assisteerde Ineke Leemput.”

‘Je zorgen aan de Heer teruggeven’
Jochem en Michael leggen uit waarin hun taak bestond. “We voerden pastorale gesprekken met de deelnemers en ook wel met begeleiders. Tijdens zo’n reis komen bij jongeren veel vragen naar boven, zowel levensvragen als zingevingsvragen. Je biedt hun dan een luisterend oor.”
“Juist de één op één gesprekken zijn erg leerzaam,” vindt Jochem. “Je wordt geconfronteerd met zorgen en vragen van jongeren. Het mooie van pastoraat is dat je de zorgen aan de Heer kunt teruggeven. Als het mogelijk was, sloot ik het gesprek af met gebed.”

Liturgie coördineren
Stan vertelt enthousiast over zijn liturgische activiteiten. “Voor we vertrokken, heb ik het liturgieboekje gemaakt. Elke dag was er een dagsluiting. Ik zorgde dat er een rooster was en gaf de verschillende voorgangers tips over te kiezen teksten en liederen. Daarbuiten waren er in de bus gebedsmomenten, begeleid door Ineke Leemput. We hebben ook samen of in kleine groepjes de rozenkrans gebeden.”

Ontmoeting met de paus
Op zaterdag 20 augustus had paus Benedictus XVI een ontmoeting met seminaristen in de kathedraal van Madrid. Voor het Bredase drietal vormde dit een van de hoogtepunten van de Wereldjongerendagen. “Het is een bevestiging van je roeping als je met zeven tot achtduizend mannen bij elkaar bent die allemaal dezelfde roeping volgen,” zeggen ze alle drie in koor. “Soms denk je dat je er alleen voorstaat,” vindt Jochem. “Maar hier ontdek je dat we allemaal hetzelfde proces doormaken. We zijn allemaal op zoek naar de bedoeling van God met ons leven en bezig onze roeping uit te zuiveren. Deze bijeenkomst heeft ons zeker bemoedigd.”

Trouw blijven aan je roeping
De preek van de paus was in het Spaans. Dit was niet altijd even eenvoudig te volgen,” erkent Michael. “Ik ben dan ook vooral getroffen door de schoonheid van de liturgie.” Ondanks de taalbarrière heeft het drietal de belangrijkste boodschap toch begrepen. “De paus riep ons op trouw te blijven aan onze roeping,” vertelt Michael. “Hij benadrukte het belang van een sober leven en ons niet te veel te hechten aan wereldse zaken. Dit is niet zonder belang in een wereld vol met gadgets en designspullen. Je moet los kunnen laten.”

Alle drie kijken terug op waardevolle jongerendagen en prijzen de goede sfeer in de Bredase groep.

 

Andere berichten