Bredase pelgrims ontmoeten paus Franciscus

16 november 2016

Op dinsdag 15 november waren in Rome zo’n 2.000 Nederlandse pelgrims bij elkaar op de ‘Nederlandse dag’ in het kader van de afsluiting van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. Ze vierden samen de eucharistie in de Sint Pieter. Kardinaal Eijk was hoofdcelebrant in de eucharistieviering, die live werd uitgezonden door KRO-NCRV op NPO 2.

(Foto: R. Mangold)

Michaëla de Ruijter uit Lepelstraat verzorgde tijdens deze viering de eerste lezing. Zij maakt deel uit van een groep leerlingen van Brabantse middelbare scholen. Deze scholieren verblijven hier op uitnodiging van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs die dit jaar haar honderdjarig bestaan viert. Vanuit het bisdom Breda nemen zestig pelgrims deel aan de bedevaart. De Nederlandse dag op 15 november vormde voor de Bredase pelgrims het hoogtepunt van hun pelgrimage. Een aantal pelgrims schudde de pelgrims persoonlijk de hand.

(Foto: R. Mangold)

Paus Franciscus
De paus sprak de pelgrims na de viering kort toe. “Het is mij een grote vreugde u hier in de Sint Pieters basiliek te mogen begroeten bij gelegenheid van de Nederlandse Dag in het jubeljaar van de barmhartigheid,” zei hij. “Het is goed dat u hier samengekomen bent in een gemeenschappelijke bedevaart naar Rome met herders en gelovigen uit alle Nederlandse bisdommen. Op deze manier geeft u uiting aan het leven en de gemeenschap van de Kerk in Nederland en aan haar eenheid met de opvolger van Petrus.”

Ook sprak hij over het sacrament van boete en verzoening: “De biecht is de plek waar we het geschenk van Gods vergeving en barmhartigheid ontvangen. Het is daar dat de omvorming van ieder van ons begint alsook de hervorming van het leven van de Kerk. Ik moedig u daarom aan om uw hart te openen en u te laten vormen door Gods barmhartigheid. Zo zult ook u op uw beurt werktuigen van barmhartigheid worden. Eenmaal omhelsd door de barmhartige Vader, die ons altijd zijn vergeving schenkt, zult u in staat zijn om van zijn liefde te getuigen in het leven van alledag.”

Getuigen van de liefde van God is een actuele en relevante opdracht. Paus Franciscus: “De mannen en vrouwen van vandaag dorsten naar God. Ze dorsten naar zijn goedheid en liefde. En ook u als kanalen van barmhartigheid kunt helpen deze dorst te lessen. Er zijn zoveel mensen die u kunt helpen Christus opnieuw te ontdekken, de Redder en Verlosser van de mensheid. En als missionaire leerlingen van Jezus kunt u de samenleving bevloeien met de verkondiging van het evangelie en met uw liefde voor de naaste. Vooral jegens de allerarmsten en de mensen die niemand anders hebben dan zichzelf.”

(Foto: R. Mangold)

Onder de indruk
Vicaris Paul Verbeek is na afloop duidelijk onder de indruk. “De paus had een mooi woord over de betekenis van de barmhartigheid. Hij nam de tijd voor ons. Dat geldt voor een groep pelgrims uit Oudenbosch. Zij nemen deel aan een verzorgde bedevaart. En verschillende priesters van het bisdom Breda als vicaris Wiertz, pastoor Prasing en ikzelf hebben hem kort ontmoet.”

(Foto: R. Mangold)

De middag had een ontspannen karakter. De groep trok langs verschillende historische Romeinse kerken naar de S. Maria Maggiore. In deze kerk celebreerde bisschop Van den Hende de vespers. De vespers stonden in het teken van de bamrhartigheid. De kardinalen Simonis en Eijk waren hierbij aanwezig.

Op woensdag 16 november woonde de Bredase groep de algemene audiëntie bij. “Paus Franciscus sprak over het belang van de deugd van het geduld,” aldus vicaris Verbeek. “Hij heeft onze groep in het Nederlands begroet. In de middag vieren we de eucharistie in de Friezenkerk.”

(Foto’s: R. Mangold)

Andere berichten