Breda ontvangt jongeren van Europese Ontmoeting (Taizé)

29 oktober 2010

Rond de jaarwisseling organiseren de broeders van Taizé hun jaarlijkse Europese jongerenbijeenkomst in Rotterdam. In het bisdom van Breda zullen naar verwachting verschillende lokale initiatieven zijn, waarbij jongeren gezamenlijk één of meerdere keren naar Rotterdam af zullen reizen om aanwezig te zijn bij een Taizé gebed. In het bijzonder zullen een 50-100tal jongeren in de stad Breda worden ontvangen.

Breda is de enige stad buiten het Bisdom van Rotterdam waar jongeren onder gebracht zullen worden. Dit maakt de functionaris voor oecumene van het bisdom, diaken René de Weerd, bekend in een brief aan de pastorale beroepskrachten over Willibrordzondag (7 november 2011).

Parochies ontvingen voor Willibrordzondag posters en informatie van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. De brief van de functionaris voor oecumene onderstreept het belang van de zondag voor oecumene: “Graag willen wij via deze brief u nog een keer op het hart drukken hoe belangrijk het is dat er deze zondag aandacht wordt besteed aan het streven van de Katholieke Kerk, samen met Kerken en kerkelijke gemeenschappen, naar de eenheid onder de christenen.”

De Europese jongerenbijeenkomst is een belangrijk gebeuren. Willibrordzondag sluit er daarom bij aan. René de Weerd: “Ook al bent u er misschien niet direct bij betrokken, is het toch goed om de komende tijd, beginnend met het hoogfeest van de heilige Willibrord, er aandacht in uw geloofsgemeenschap aan te besteden. Ook kunt u uw verbondenheid versterken door de komende maanden, ook in de geloofsgemeenschappen, te bidden om zegen over deze bijeenkomst en over de jongeren.”

In Breda zullen rond de jaarwisseling vanwege de Europese Ontmoeting ochtendbijeenkomsten gehouden in een kerk in Breda, waarna de jongeren naar Rotterdam zullen reizen om daar deel te nemen aan het algemene programma. Op oudejaarsavond zal in Breda om 23:00 uur een gebedsdienst voor de vrede worden gehouden, en op 1 januari wordt de bijeenkomst lokaal afgesloten met een gebedsdienst.

 

Andere berichten