Brabantse Open Kerkendag

29 november 2017

In totaal deden 42 kerken in het Bisdom Breda mee met de Open Kerkendag. De parochies in Breda, Bergen op Zoom en in Roosendaal deden mee met elk maar liefst drie kerkgebouwen. De drie Roosendaalse kerken van de Sint Norbertusparochie, die op de Open Kerkendag hun deuren openden waren: de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Kade, de Moeder Godskerk en de Sint Josephkerk. De gastheren en gastvrouwen mochten mensen van binnen en buiten de parochie verwelkomen.

“Zojuist kwam er een dame uit Amsterdam,” vertelt Mieke Stroop, een van de gastvrouwen van de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Kade. “Zij kende de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Keizersgracht erg goed. De redemptoristen bouwden deze kerk, net als onze kerk. Ze vond het interessant om beide gebouwen met elkaar te vergelijken.” Deze geluiden klonken ook in andere kerken. Het echtpaar Goorden uit Schijf maakte een tocht langs verschillende kerken. “We zijn beiden sterk bij de kerk betrokken,” vertellen ze. “Het geloof boeit ons sterk. We worden in alle kerken goed en hartelijk ontvangen én krijgen de nodige informatie. Heel prettig.” De Onze Lievevrouwekerk richt zich in haar presentatie vooral op het muzikale erfgoed. Om 13.00 uur, bij de opening, zongen de cantores van de parochiekern onder leiding van Joseph Dekkers een kort concert. Bij de sluiting van de middag bespeelt Tony Raats het orgel. De vroegere organist van het Moeder Godskoor is nu actief in de Onze Lieve Vrouwekerk. Meneer en mevrouw Goorden nemen plaats op een stoel in de Moeder Godskerk en luisteren naar zijn orgelspel.

Schildering van Wijnand Geraerts in de Sint Josephkerk in Roosendaal. (Foto: Lya van Dorst)

Frieda Timmermans is een van de gastvrouwen in de Moeder Godskerk. “In oktober vierden we het vijftigjarig bestaan van de kerk,” vertelt ze. “Toen hebben we een tentoonstelling over de geschiedenis van het gebouw en de vroegere parochie ingericht. Deze tentoonstelling hebben we laten staan.” Ze wijst op foto’s van de verschillende pastoors, de foto’s van het gebouw in aanbouw en op het aanwezige kerkzilver. Daarnaast presenteert de parochiekern verschillende activiteiten zoals het seniorenpastoraat voor Roosendaal-Zuid en projecten voor Eerste Communie en Vormsel. Op deze manier geeft de kerk een mooi visitekaartje af.

De Sint Josephkerk in Roosendaal is een markant gebouw in de stad. De kerk heeft mooie gewelfschilderingen van Wijnand Geraerts, een kunstenaar uit Warmond. Kees van den Eijnden behoort samen met zijn vrouw Ineke tot de kernvrijwilligers van de parochie. Ze weten samen bijna alles van de kerk. Van den Eijnden toont twee diapresentaties over de schilderingen en het kerkgebouw. Voor het priesterkoor staan de paramenten en het kerkzilver uitgestald. “Wie wil, kan de gewelven bezoeken,” zegt hij. “Op zo’n dag als deze ontdek je dat je een aantal dingen over je eigen kerk niet weet,” zegt hij. Hij illustreert dit met een voorbeeld. “Achter het oude hoofdaltaar zijn schilderingen aangebracht met symbolen rond eucharistie en priesterschap. Ze zijn duidelijk niet van de hand van Wijnand of Pieter Geraets maar van wie dan wel? Het is nergens te vinden. Zo stimuleert de Open Kerkendag ons tot verder onderzoek.”

 

Andere berichten