Brabantse Open Kerkendag: In Zeeland

29 november 2017

In totaal deden 42 kerken in het Bisdom Breda mee met de Open Kerkendag. Een van die kerken was de H. Catharina te Hengstdijk. Gelegen in het Zeeuwse landschap, knoopte men zelfbewust aan bij de mogelijkheden die de Brabantse Open Kerkendag bood. Als enige Zeeuwse parochiekern sloot de parochiekern van de H. Catharina te Hengstdijk aan bij de Brabantse Open Kerkendag op zondag 26 november 2017.

“We organiseerden op 26 november al het Internationaal Kunstweekend in de kerk. Dit begon op vrijdag 24 november en duurde tot en met zondagmiddag. Toen we van het Noord-Brabantse initiatief hoorden, besloten we mee te doen in de hoop meer bezoekers naar de kerk te krijgen,” legt Jo de Cock uit. Hij is een sleutelfiguur in de parochiekern Hengstdijk. Hij is lid van het parochiebestuur van de parochie H. Maria Sterre der Zee in Oost-Zeeuws-Vlaanderen en lid van de gebouwencommissie. Daarnaast is hij lid van de parochiekerncommissie Hengstdijk.

Meer dan 250 bezoekers
De missie is geslaagd. Op zondag 26 november ontving de kerk in Hengstdijk meer dan 250 bezoekers. “We hebben het materiaal van het bisdom achter in de kerk gelegd, zodat de mensen hier kennis van kunnen nemen,” aldus De Cock. “De kunsttentoonstelling in november heeft een behoorlijke reputatie,” vervolgt De Cock. “We selecteren de kunstenaars op kwaliteit. Op de tentoonstelling zijn diverse disciplines vertegenwoordigd, zoals beeldende kunst, keramiek en schilderkunst. We vragen de kunstenaars of ze een werk ter beschikking van de kerk willen stellen. We verkopen loten om op deze manier uit de kosten te komen. Dit is tot nu toe zeker gelukt. We houden geld over voor het behoud van de kerk.”

De deelname aan de Open kerkendag staat in een bredere traditie van kerkopenstelling. “Een aantal jaren hebben we de Stichting tot Behoud van de Catharinakerk opgericht. We organiseren passende evenementen voor het bekostigen van het onderhoud van de kerk.” De Cock noemt er verschillende. “Tussen Kerstmis en Nieuwjaar vindt er in de kerk een kerststallententoonstelling plaats. Uit heel Zeeuws-Vlaanderen brengen mensen kerststallen naar ons. Sommige komen van echte verzamelaars. We richten vitrinekastjes in waardoor bezoekers deze kunnen bezichtigen. Het is altijd een behoorlijk succes.”

De H. Catharina te Hengstdijk is een neogotisch kerkgebouw uit 1892. Architect P. van Genk ontwierp de kerk. Opmerkelijk is de toren met kapvorm die uitzonderlijk goed past in het landschap. Het interieur is in zijn oorspronkelijke stijl bewaard.

(Foto van de H. Catharina te Hengstdijk overgenomen van de VVV-pagina Zeeland. De foto werd gemaakt door Kerkfotografie.nl Zie daar meer foto’s van de kerk.)

 

Andere berichten