Bovendonk-academie over leven en werken beroepskrachten

19 november 2014

In het tweede weekend van november vond de jaarlijkse Bovendonk-academie plaats, dit keer van 9 tot en met 11 november 2014. Het thema van deze dagen luidde: Stijl van leven en omgaan met werkdruk.

“Het thema is door de deelnemers zelf aangedragen,” vertelt rector Schnell desgevraagd. “We hebben rond dit thema drie sprekers gevraagd om het in te leiden. Jos van Genugten, destijds medewerker van de Pastorale Dienstverlening van het bisdom Breda voor het welzijn van pastorale beroepskrachten, behandelde de relatie tussen werkdruk en zelforganisatie. Hij belichtte het thema vanuit de benedictijnse spiritualiteit. De meeste werkdruk wordt veroorzaakt wordt door kortdurende contacten en activiteiten. Hier grip op krijgen is van belang. Van Genugten adviseerde de deelnemers om in het werk rekening te houden met het eigen bioritme en de matigheid te betrachten, namelijk zo te leven dat het bij jou past.

Paul Calis, als psycholoog werkzaam bij verzorgings- en verpleeghuis de Volckaert in Dongen, sprak over de omgang met emoties als belangrijk instrument in het werk. Paul Calis liet zien dat je niet alleen onder je emoties hoeft te lijden, maar dat emoties juist positief kunnen zijn en je helpen om goede beslissingen te nemen.

Emeritus-vicaris Vincent Schoenmakers ging in op de stijl van leven van de priester en diaken. Hij benadrukte onder andere het belang van een dagritme met gebed, goede omgang met een gevulde agenda, beschikbaarheid en collegialiteit. Vincent Schoenmakers beklemtoonde de noodzaak van een spiritualiteit van weerbaarheid en volharding om bij de problematiek van de hoge werkdruk en kerkelijke krimp positief te blijven over de toekomst van de Kerk. Hij raadde de alumni van Bovendonk aan zich te laten begeleiden door een geestelijk leidsman en ook tijd te maken voor kunst en literatuur.

“De deelnemers zijn positief over deze dagen. De inleidingen vinden plaats in de sfeer van het gebed en de dagelijkse eucharistie,” aldus rector Schnell. “De deelnemers ervaren deze zo als een verademing in het drukke werk.” Volgend jaar vindt de Bovendonk-academie plaats van 8 tot en met 10 november. De leergang is bedoeld voor de alumni van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk.

(www.pdob.nl)

Andere berichten