Bouwzaken dient BRIM-aanvragen in

1 februari 2011

De afdeling Bouwzaken van het bisdom van Breda hield zich in december 2010 vrijwel uitsluitend bezig met de afronding van de BRIM-aanvragen. In totaal zijn er vanuit de afdeling bouwzaken van het bisdom negen aanvragen ingediend.

Instandhouding rijksmonumenten
Frank van der Linden , hoofd van het bureau bouwzaken, geeft een korte toelichting. “De BRIM-subsidie is een rijkssubsidieregeling voor de instandhouding van rijksmonumenten. Om hiervoor in aanmerking te komen heeft de Rijksdienstvoor Cultureel Erfgoed een procedure opgesteld. Deze regeling betreft alle rijksmonumenten in Nederland.” Van der Linden geeft een aantal voorbeelden. “Het gaat om woonhuizen, kastelen, buitenplaatsen, molens, stations, maar ook om kerkgebouwen. Wanneer aan een parochie een BRIM-subsidie wordt toegekend, ontvangt ze maximaal 65% van de gesubsidieerde instandhoudingskosten. Het overige deel moet ze zelf bij elkaar brengen. De plannen zijn hierop afgestemd,” licht Van der Linden toe.

Veel plannen ingediend
“In totaal hebben we voor ruim 6,5 miljoen euro aan plannen ingediend. De grootste aanvraag bedraagt één miljoen euro, de kleinste 350.000 euro. In totaal is er voor deze aanvragen 41,2 miljoen euro beschikbaar. Inmiddels zijn er bijna 2000 aanvragen bij de Rijksdienst van Monumentenzorg binnengekomen. Hiervan kunnen er 400 tot 450 gehonoreerd worden,” aldus Frank van der Linden.

De aanvragen kunnen van 15 januari 2011 tot 1 september 2011 ingediend worden. “Maar ook hier geldt: Wie het eerst komt, wie het eerst maalt,” verteltt Frank van der Linden. “Voor onze afdeling betekende dit dat we tot 15 januari keihard moesten werken.” Er is letterlijk dag en nacht doorgewerkt. Van der Linden hoopt van harte dat de aanvragen gehonoreerd worden. “Over drie maanden hopen we de eerste reacties te ontvangen.”
 

Andere berichten