Boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag 2018

11 december 2017

De boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag 2018 is gepubliceerd. Roepingenzondag valt dit jaar op 22 april. Bij roeping gaat het erom het woord van God te horen en te begrijpen wat het betekent voor jouw leven, schrijft de paus in zijn boodschap. Deze is in verschillende talen op de website van het Vaticaan geplaatst.

In zijn boodschap verwijst de paus naar het begin van Jezus’ zending. Na een tijd van gebed en de beproeving in de woestijn, bezoekt Jezus de synagoge van Nazareth. Daar luistert Hij naar het woord, ontdekt de betekenis ervan voor de zending die de Vader aan Hem toevertrouwt, en verkondigt dat het Schriftwoord “thans” in vervulling is gegaan. (Lucas 4, 16-21). “Vandaag,” zegt de paus. “Roeping is vandaag.”

Omdat de roepstem van de Heer niet op dezelfde manier ervaarbaar is als de dingen die we direct kunnen horen, zien en aanraken, kan het gebeuren “dat die roepstem wordt overspoeld door de vele zorgen in ons hart en onze geest.” Het wordt tegenwoordig ook steeds moeilijker om te luisteren, constateert de paus, omdat we leven in een samenleving met veel lawaai en een ontzettend groot aanbod van informatie.

We moeten daarom alert zijn, ook op de details in ons dagelijks leven, “zodat we kunnen leren hoe we dingen kunnen zien met de ogen van het geloof, en open kunnen blijven staan voor de verrassingen van de heilige Geest.”

Jezus leest in de synagoge van Nazareth voor uit de profeet Jesaja: “De geest des Heren is over mij gekomen, omdat Hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken, en aan blinden, dat zij zullen zien; om verdrukten te laten gaan in vrijheid, om een genadejaar af te kondigen van de Heer” (Lucas 4, 18-19)

Roeping is vandaag. En we hoeven dus niet te wachten. Paus Franciscus: “We hoeven niet te wachten tot we perfect zijn om te antwoorden met een ruimhartig ‘ja’. En we moeten ook niet bang zijn vanwege onze beperkingen en zonden, maar ons hart openen voor de roepstem van de Heer,” aldus de paus. “En onze persoonlijke opdracht leven in het vandaag dat God ons geeft.”

(Foto: Ramon Mangold)

 

Andere berichten