Boodschap van de paus voor Wereldcommunicatiedag

7 mei 2010

“Geen deur kan of mag gesloten zijn voor wie in de naam van de verrezen Christus probeert anderen meer nabij te komen,” schrijft paus Benedictus XVI in zijn boodschap voor de 44e Wereldcommunicatiedag (16 mei 2010). Naast de bediening van de sacramenten is de verkondiging van Jezus Christus de voornaamste taak van de priester.

Geloofsgetuigen
De paus stelt vast dat met name de jonge generatie gevoelig is voor de nieuwe communicatietechnologie. Van alle gelovigen en van priesters in het bijzonder, als geloofsgetuigen en leiders van een gemeenschap, mag verwacht worden dat zij zich uiten via de verschillende stemmen van de digitale markt.

Paus Benedictus XVI daagt in dit jaar van de priesters met name de priesters uit ook met de nieuwe audiovisuele middelen het evangelie te verkondigen. “Door het gebruik van nieuwe communicatiemiddelen kunnen de priesters de mensen van vandaag binnenleiden in het kerkelijk leven en hen helpen het gelaat van Christus te ontdekken,” schrijft Benedictus XVI. Hij bepleit om al in de opleiding priesterkandidaten te leren de technieken vaardig en adequaat te gebruiken.

Waardigheid van de persoon
De paus spoort de leiders in de wereld van de communicatie aan een cultuur van respect te bevorderen voor de waardigheid van de menselijke persoon. Benedictus XVI spreekt in dit verband over de ‘diaconie van de cultuur’ op het digitale continent van vandaag.”

Pastorale aanwezigheid op het internet vraagt een speciale aandacht voor wie niet gelooft en zoekend is, aldus de paus. “Zouden we niet, zoals de profeet Jesaja een huis van gebed voor alle volken voor zich zag (vgl. Jes 56,7) in het Web een ruimte kunnen zien als de ‘voorhof der heidenen’ in de tempel van Jeruzalem, voor degenen die God nog niet hebben leren kennen?” vraagt Benedictus XVI zich af.

Download de boodschap van paus Benedictus XVI voor Wereldcommunicatiedag ‘“De Priester en de zielzorg in de digitale wereld – de nieuwe media in dienst van het Woord”. Klik hier
 

Andere berichten