Boodschap van de paus bij gelegenheid van Roepingenzondag 2015

16 april 2015

Op 26 april viert de Kerk voor de 52ste maal de Wereldgebedsdag voor roepingen. Beter bekend als Roepingenzondag. Bij gelegenheid hiervan publiceerde paus Franciscus een boodschap onder de titel: ‘Exodus, een fundamentele ervaring van roeping’.

De paus gaat in deze boodschap speciaal in op de specifieke ‘exodus’ (uittocht), die feitelijk de kern vormt van elk antwoord op Gods roepstem. Het boek Exodus dat over de uittocht van het Joodse volk uit Egypte vertelt, is feitelijk een parabel van de heilsgeschiedenis als geheel en de innerlijke werking van het christelijk geloof. De christen reist van de slavernij van de oude mens tot het nieuwe leven in Christus. “ Deze overgang is werkelijk een uittocht; het is de reis van elke christelijke ziel en van de gehele Kerk, de beslissende gerichtheid van ons leven op de Vader in de hemel,” aldus de paus.

“De grond van elke christelijke roeping is deze fundamentele beweging, die onderdeel is van de ervaring van het geloof. Geloof betekent onszelf overstijgen, wegtrekken uit ons welbevinden en de onbuigzaamheid van ons eigen ik, om Christus in ons leven centraal te stellen,” schrijft de paus. Dit geldt in het bijzonder voor hen die een bijzondere roeping hebben omarmd. “Antwoord geven op Gods roepstem betekent toelaten dat Hij ons helpt om onszelf en onze valse zekerheden achter te laten en de weg in te slaan die naar Jezus Christus leidt, de oorsprong en het doel van ons leven en geluk.”

Dit proces raakt de Kerk als geheel. Ze is bedoeld om een Kerk te zijn die evangeliseert en eropuit trekt om de mensen te ontmoeten, het bevrijdend woord van God te verkondigen, de wonden van mensen te genezen en verlichting te bieden aan armen en noodlijdenden. “Het horen van en antwoorden op de roepstem van God is geen privézaak of volledig persoonlijke aangelegenheid bepaald door de emotie van het moment,” schrijft de paus. Het gaat om een engagement dat heel ons bestaan omvat en ons inspireert tot solidaire inzet voor de bevrijding van onze broeders en zusters vooral de armsten aldus de paus.

(Foto: R. Mangold)

Andere berichten