Boodschap paus Franciscus voor Wereldziekendag 2016

9 februari 2016

“Op deze Wereldziekendag mogen wij op voorspraak van Maria, zijn en onze Moeder, aan de barmhartige Jezus vragen dat Hij ons allen deze bereidheid tot dienst aan de behoeftigen en concreet aan onze zieke broeders en zusters schenkt.” Dit schrijft paus Franciscus in zijn boodschap voor Wereldziekendag 2016. De Kerk viert deze dag op donderdag 11 februari 2016, de liturgische gedachtenis van de Heilige Maagd Maria van Lourdes.

Ziekte en geloof
“Ziekte, vooral een ernstige ziekte, brengt het menselijk bestaan altijd in een crisis en brengt vragen met zich mee op een dieper niveau. Het eerste ogenblik kan er soms een van opstandigheid zijn: waarom overkomt mij dit juist? Men zou zich wanhopig kunnen voelen, denken dat alles verloren is, dat nu niets nog zin heeft.”

“In deze situaties wordt enerzijds het geloof in God op de proef gesteld, maar tegelijkertijd wordt heel de positieve kracht van het geloof zichtbaar. Niet omdat het geloof ziekte, pijn of de vragen die daaruit voortkomen, doet verdwijnen, maar omdat het een sleutel biedt waarmee wij de diepste zin van wat wij meemaken, kunnen ontdekken; een sleutel die ons helpt te zien hoe ziekte de weg kan zijn om dichter bij Jezus te komen, die naast ons loopt, belast met het kruis. En deze sleutel geeft ons de Moeder, Maria, die deze weg zelf heeft ervaren.”

De troost die wij van God ontvangen
De voorspraak van Maria laat ons de vertroosting ervaren waarvoor de apostel Paulus God prijst. De paus citeert Paulus: “Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader vol ontferming en de God van alle vertroosting. Hij troost ons in al onze tegenspoed, zodat wij in staat zijn anderen te troosten in al hun noden, dank zij de troost die wij van God ontvangen. Want wij delen volop in het lijden van Christus; maar door Christus gewordt ons ook overvloedige vertroosting’ (2 Kor. 1, 3-5).”

Paus Franciscus: “In de bezorgdheid van Maria weerspiegelt zich de tederheid van God. En diezelfde tederheid komt naar voren in het leven van zeer veel mensen die naast de zieken staan en hun noden, ook de meest onwaarneembare, weten op te merken, omdat zij met liefdevolle ogen kijken. Hoe vaak legt een moeder aan het bed van haar zieke kind, of een kind dat zorgt voor een bejaarde ouder, of een kleinkind dat een opa of oma nabij is, zijn of haar smeekbede in de handen van de Heilige Maagd!”

Dienaren van Christus
Zich zoals Maria toevertrouwen aan de barmhartige Jezus: “Doet maar wat Hij u zeggen zal” (Joh. 2, 5) is het thema van deze Wereldziekendag. Het is ontleend aan de bruiloft te Kana. “In de scène van Kana zijn er behalve Jezus en zijn Moeder, zij die ‘dienaren’ worden genoemd,” schrijft paus Franciscus. “Het wonder geschiedt natuurlijk door toedoen van Christus; maar Hij wil zich bedienen van menselijke hulp om het wonder te verrichten. […] Hoe kostbaar en aan God welgevallig is het dienaar van de ander te zijn! Dit maakt ons meer dan al het andere gelijk aan Jezus, die ‘niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen’ (Mc. 10, 45).”

De bereidheid tot dienst aan de behoeftigen
“Op deze Wereldziekendag mogen wij op voorspraak van Maria, zijn en onze Moeder, aan de barmhartige Jezus vragen dat Hij ons allen deze bereidheid tot dienst aan de behoeftigen en concreet aan onze zieke broeders en zusters schenkt. Soms kan deze dienst vermoeiend, zwaar blijken, maar wij zijn er zeker van dat de Heer niet zal nalaten onze menselijke inspanning te veranderen in iets goddelijks. Ook wij kunnen handen, armen, harten zijn die God helpen zijn, dikwijls verborgen, wonderen te verrichten. […] en ook al zal de ontmoeting met het lijden altijd een mysterie zijn, Jezus helpt ons de zin ervan te onthullen.”

Paus Franciscus. (Foto: R. Mangold)

Andere berichten