Boodschap paus Franciscus voor de Veertigdagentijd

10 februari 2016

“De barmhartigheid van God verandert het hart van de mens, laat hem een trouwe liefde ervaren en stelt hem zo op zijn beurt in staat tot barmhartigheid.” Dit schrijft paus Franciscus in zijn boodschap voor de Veertigdagentijd 2016. “Het is steeds opnieuw een wonder dat de goddelijke barmhartigheid in het leven van ieder van ons kan stralen, ons zo tot naastenliefde motiveert en de werken bezielt die de traditie van de Kerk de werken van lichamelijke en geestelijke barmhartigheid noemt.”

De Nederlandse Bisschoppen hebben de Boodschap voor de Veertigdagentijd 2016 van paus Franciscus laten vertalen en bieden deze de gelovigen aan ter inspiratie en bezinning in de komende periode. In de bul Misericordiae vultus, waarin de paus het Heilig Jaar van de Barmhartigheid aankondigde, sprak hij de hoop uit dat de Veertigdagentijd in dit Jubeljaar nog intenser dan anders zou mogen worden beleefd, als een bijzonder moment om de barmhartigheid te vieren en te ervaren.

Paus Franciscus schrijft in zijn boodschap over de werken van barmhartigheid: “Zij herinneren ons eraan dat ons geloof zich vertaalt in concrete en dagelijkse daden die bestemd zijn om onze naaste naar lichaam en ziel te helpen en waarnaar wij zullen worden beoordeeld: de naaste te spijzigen, te bezoeken, te troosten, op te voeden. Daarom was het mijn wens ‘dat het christenvolk gedurende het Jubeljaar nadenkt over de werken van lichamelijke en geestelijke barmhartigheid.’”

“Wanneer wij door die lichamelijke werken het vlees van Christus in onze broeders en zusters aanraken die er behoefte aan hebben te worden gevoed, gekleed, ondergebracht en bezocht, dan raken de geestelijke werken meer direct ons zondaar zijn: raad geven, onderrichten, vergeven, terechtwijzen, bidden. De lichamelijke en geestelijke werken mogen derhalve nooit van elkaar worden gescheiden. Immers, juist omdat de zondaar in de arme het vlees van de gekruisigde Jezus aanraakt, kan hij als geschenk het bewustzijn krijgen dat hij zelf een arme bedelaar is.”

 

Andere berichten