Boekpresentatie ‘Op de Kapelberg’

14 september 2022

Op zaterdag 10 september 2022 presenteerde Spirit in Roosendaal een boek over de Kapelberg. Dit deed Spirit in Roosendaal bij gelegenheid van het 125-jarig bestaan van deze kapel, gelegen tussen Roosendaal en Oud-Gastel. Tegelijkertijd markeerde deze boekpresentatie de opening van de tentoonstelling “Op de Kapelberg” die van 9 september 2022 tot en met 27 november 2022 in het Museum Tongerlohuys te Roosendaal te bezoeken is.

Vicaris-generaal Harry Lommers van het bisdom Breda en wethouder Arwen van Gestel van de gemeente Roosendaal namen de eerste exemplaren in ontvangst. Wethouder Van Gestel is verantwoordelijk voor het gemeentelijk monumentenbeleid waaronder ook de religieuze monumenten. De vicaris-generaal zei in zijn dankwoord dat hij een groot Mariavereerder is en graag naar deze boekpresentatie is gekomen. “Op de Kapelberg blijkt dat veel mensen vertrouwen stellen in Maria. Ze ontvangen steun van haar.” “We moeten één ding niet vergeten,” vervolgde hij. “Maria was een Joods meisje met een zuiver geloof. Omdat ze een zuiver geloof had, werd ze de moeder van Jezus. Het is van belang dat geloof te herontdekken, juist in een tijd dat mensen zoeken naar houvast. We kunnen in Maria een rolmodel herkennen. Haar geloof kwam tot uiting in haar gedrag. Maria hield zich aan de tien geboden. Als wij deze zouden kennen er ernaar zouden handelen, zou onze wereld er beter uitzien,” aldus de vicaris-generaal. “Dat kan Maria voor ons doen.” Hij beloofde het boek te laten zien aan bisschop Liesen die hij vertegenwoordigde.

Bij de druk bezochte opening was naast vicaris-generaal Lommers en wethouder Arwen van Gestel van de gemeente Roosendaal ook pastoor Maickel Prasing van de Heilige Bernardusparochie in de gemeente Halderberge aanwezig. Uit zijn parochie trekken traditioneel veel gelovigen naar de Kapelberg. De zanger Jan Verswijveren zong twee Engelse Marialiederen. Verschillende mensen vertelden wat de Kapelberg voor hen persoonlijk betekent.

Het boek is voortgekomen uit een samenwerking tussen Spirit in Roosendaal en de Kerkelijke Stichting de Kapelberg. Het is geschreven en geredigeerd door mensen die nauw bij de Kapelberg betrokken zijn. Het boek bevat allereerst een overzicht van de geschiedenis van de kapel en het pelgrimsoord. Het tweede deel van het boek bevat voornamelijk getuigenissen van bezoekers. Uit deze verhalen blijkt hoe vitaal dit kleine Maria-oord is. Een overweging van de hand van Vincent Schoenmakers, emeritus vicaris-generaal van het bisdom Breda, besluit het boek. Hij belicht de betekenis van Maria in ons geloof.

Op de tentoonstelling waant de bezoeker zich door video’s en een devotiehoek op de Kapelberg.

vlnr: wethouder Arwen van Gestel, vicaris-generaal Harry Lommers en Marjeet Verbeek

 

Andere berichten