Boek over de Geloofsgesprekken: ‘Geloven op zondagmorgen’

29 januari 2013

Op zaterdag 26 januari 2013 presenteerde Leo Fijen, hoofd van de omroep RKK en presentator van de geloofsgesprekken op zondagochtend, zijn nieuwe boek ‘Geloven op zondagmorgen: katholieken doorbreken de sprakeloosheid’.

Samenwerking van bisdom en Omroep RKK
In zijn boek bundelt hij een aantal blogs die hij schreef om de Geloofsgesprekken op zondagochtend in te leiden. In het bisdom van Breda zijn de Geloofsgesprekken een intensieve samenwerking van het bisdom en Omroep RKK.

De Geloofsgesprekken uit het bisdom Breda gingen over de sacramenten (2010), de sociale leer van de Kerk (2011) en het Tweede Vaticaans Concilie (2012). Dit jaar staan ze in het teken van geloofsoverdracht en catechese, en wordt er samengewerkt met het bisdom Rotterdam.

Handzaam en praktisch
De geloofsgesprekken zijn thematisch geordend. Na elk blok staan richtvragen, zodat catechesegroepen en parochiële werkgroepen eenvoudig met het boek aan de slag kunnen. Via een index zijn de gesprekken terug te vinden op de website www.rkk.nl. Alle geloofsgesprekken uit het boek zijn terug te zien via internet. Het handzame boek en de internetsite samen vormen zo een praktische opmaat tot meer geloofsgesprekken in parochies, het onderwijs, de zorg, caritas en op alle andere plekken waar gelovige inzet aan de orde van de dag is. Het getuigenis van de liefde wordt sterker als het geloof daarbij wordt toegelicht, benadrukt de Kerk in het Jaar van het Geloof.

Authentieke getuigen
“Het boek is bedoeld om het geloof door te geven. Ten diepste staat alles in het teken van catechese,” schrijft Leo Fijen in zijn inleiding. Om het geloof over te dragen zijn er, in de optiek van Fijen, niet allereerst leraren nodig maar mensen die op authentieke wijze geloven en van dit geloof getuigen. En dat doen alle deelnemers aan de geloofsgesprekken. Zij doen een poging om de sprakeloosheid en de schroom die veel katholieken ervaren wanneer hen naar hun diepste motivatie gevraagd wordt, te overwinnen. Zo laten ze zien wat het geloof hun doet.

Bisdom van Breda
Ook met priesters, diakens en gelovigen uit het bisdom van Breda heeft Fijen gesprekken gevoerd.

Zo staan er geloofsgesprekken in met de bisschoppen Ernst, Van den Hende en Liesen. De pastoors Fons van Hees, Frans Verheije en Han Akkermans getuigen van de betekenis van de sacramenten evenals Geraldine van Arneman en het jonge echtpaar Toine en Debbie Evegaars.

Vicaris Wiertz spreekt over het priesterschap. De rector van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, Norbert Schnell, belicht het roepingsproces. Pastoor Prasing en diaken De Haas laten het belang van de diaconale inzet van de Kerk zien.

Het blokje sociale leer wordt geheel door Bredase gelovigen ingevuld. We maken kennis met Titus Frankemölle, Loes Conrads, Jack Biskop en Frank van den Heuvel.

Het boek is uitgegeven bij uitgeverij Kok te Kampen en kost € 19,90

 

Andere berichten