Boeiende bezinningsdag emeriti

31 mei 2011

Op dinsdag 24 mei werd in het klooster van de Broeders van Huijbergen de jaarlijkse bezinningsdag voor emeriti gehouden. Emeriti priesters en diakens en pastoraal werk(st)ers van het bisdom waren hiervoor uitgenodigd.

Er namen 28 mensen deel. Zij kregen een inleiding van Adri Verweij, priester van het Aartsbisdom Utrecht en voorheen werkzaam in het seniorenpastoraat van het dekenaat Utrecht.

‘De toekomst ligt achter je’
Drs. Vincent Schoenmakers begeleidde de bezinningsdag namens het bisdom: “Uitgaande van het verhaal van de gedaanteverandering op de berg Thabor (Lc. 9) stelde Adri Verweij een aantal vragen: Gaan ook wij nog de berg op om te bidden? Gaan wij terug naar ons gelovig verleden (Wet en Profeten) om dat mee te nemen naar de toekomst? Kennen wij de bekoring om in de heerlijkheid te blijven en niet terug te gaan naar de realiteit van elke dag? Zo werkte hij het thema van de dag uit: ‘De toekomst ligt achter je’.”

Levens- en geloofsverhaal
In het middaguur werd deelgenomen aan de gebedsdienst van de broeders. Na de middag legden meerdere emeriti en emeritae hun eigen levens- en geloofsverhaal naast de inleiding van Adri Verweij. Vincent Schoenmakers: “Het was een boeiende dag van bezinning, gebed en ontmoeting.”

 

Andere berichten