Bisschoppensynode: In gesprek met jongeren

8 juni 2017

In oktober 2018 wordt de bisschoppensynode gehouden over ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’. Paus Franciscus nodigt alle parochies uit om met jongeren in gesprek te gaan als onderdeel van de wereldwijde voorbereiding op de bisschoppensynode. Aan parochies wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen en deze ook te bespreken met jongerengroepen. Het Bisdom Breda sluit zich daarbij aan met een bijeenkomst op zondag 2 juli. “Het is belangrijk om aandacht te besteden aan deze synode. De uitnodiging gericht aan de jongeren komt daadwerkelijk vanuit de paus zelf, dat is erg bijzonder,” vertelt jongerenwerkster Nina Mertens. “De paus wil graag luisteren naar wat jongeren te vertellen hebben over wie zij als jongeren zijn,  hoe zij in het leven staan, en wat het geloof voor hen betekent. Dit is een geweldige kans voor jongeren om hun stem te laten horen.”

Nina: “Het voorbereidende document op de synode is prachtig geschreven en het raakt een aantal hele wezenlijke en belangrijke punten aan waarmee jongeren geconfronteerd worden: het huidige samenlevingsklimaat met zijn kansen én uitdagingen, identiteitsvorming en wat er nou eigenlijk echt belangrijk is in het leven. Het biedt een goede leidraad om met jongeren in gesprek te gaan. Het feit dat jongeren over de hele wereld met dezelfde vragen aan de slag gaan, versterkt ook nog eens de onderlinge verbondenheid van deze generatie jongeren wereldwijd.”

De diocesane bijeenkomst op zondag 2 juli vindt plaats van 15.00 tot 18.00 uur in Breda en is voor jongeren van 16 tot en met 30 jaar. Emeritus vicaris-generaal Vincent Schoenmakers zal het Voorbereidende Document voor deze synode inleiden. Daarnaast gaan de jongeren op creatieve en interactieve wijze aan de slag met de vragen die in het document voorkomen. Aansluitend is er om 18.00 uur ter afsluiting van de dag én het studiejaar een feestelijke maaltijd tot 20.00 uur.

  • Opgave voor deze jongerenbijeenkomst, evenals het stellen van vragen, is mogelijk via jong@bisdombreda.nl. Jongeren die graag willen meehelpen met het voorbereiden van deze bijeenkomst kunnen dat ook via dit emailadres laten weten.

Parochies in gesprek
Het verzoek aan de pastorale teams is het Voorbereidend Document en de vragen te bespreken binnen het team en met betrokken groepen, zoals jongerengroepen. In de Lievevrouweparochie in Bergen op Zoom vond al een gesprek met jongeren plaats. “Op vrijdagavond 2 juni hebben we de oproep van paus Franciscus om ter voorbereiding op de bisschoppensynode naar jongeren te luisteren in de praktijk gebracht,” vertelt pastoraal werkster Fredi Hagedoorn. Jongerengroep The Next Step kwam bij elkaar om met de voorbereidende vragen aan de slag te gaan. “Via interactieve werkvormen kwamen die aan de orde. De jongeren keken samen welke kenmerken zij bij zichzelf en hun leeftijdsgenoten zien. Ook de kansen en bedreigingen van de wereld om hen heen kwamen aan de orde.”

De Bergse jongeren zien volop kansen: ze hebben legio mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Fredi Hagedoorn: “Jongeren van nu zijn sterk en mondig en staan in contact met de wereld om hen heen. Positief is de saamhorigheid die er onder jongeren is en nog versterkt wordt na aanslagen, die op zich een bedreiging vormen.” Een belangrijk thema de hele avond vormde de erkenning van jongeren door anderen. Fredi: “Ze willen heel graag voor vol worden aangezien, ook door de kerk.” Het gesprek ging over het belang van een open oor en oog voor alle mensen, laagdrempelig zijn voor andersdenkenden en niet-gelovigen. En over de boodschap van vrede van de kerk. De kerk zou met haar boodschap van vrede nog meer naar buiten kunnen treden, gaven de jongeren aan. Ook werd gesproken over de organisatie van de kerk als instituut. Een organisatie is nodig, maar in de beleving van de jongeren gaat het vooral om de activiteiten. Het gesprek ging daarna over activiteiten die de kerk zou kunnen organiseren voor jongeren, waar ze graag zelf een actieve bijdrage aan willen leveren.

“De kerk gaat deze jongeren aan het hart. Ze hebben een sterke mening en visie op hun generatie en de wereld om hen heen,” vertelt Fredi, die eraan toevoegt: “Het was een hele vruchtbare avond. Ik vond sommige antwoorden echt verrassend. De aanwezigheid van de jongeren toont hoe belangrijk de oproep van de paus niet alleen voor de kerk, maar ook vooral voor jongeren zelf is: er wordt naar hen geluisterd.”

(Foto: Ramon Mangold)

Andere berichten