Bisschoppensynode: ‘Gebed voor alle jongeren in de wereld’

1 oktober 2018

Van 3 tot 28 oktober vindt in Rome de bisschoppensynode plaats over ‘Jongeren, geloof en de onderscheiding van de roeping’. Voor deze synode schreef paus Franciscus een gebed. Door de Nederlandse Bisschoppenconferentie is hiervan een vertaling gemaakt, die als gebedskaart wordt verspreid. In het Bisdom Breda is de verspreiding in de eerste week van oktober.

Het ‘Gebed voor alle jongeren in de wereld’ is opgenomen in het zogeheten ‘Werkdocument’ voor de synode. Als het gaat over roeping, constateert het Werkdocument dat veel jongeren dit associëren met de roeping tot het priesterschap of religieuze leven, terwijl het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) al sterk benadrukte dat roeping over het menselijk bestaan als zodanig gaat.

Het Werkdocument verwijst naar de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Paulus schrijft daarin over de Kerk als lichaam van Christus, waarbij alle ledematen nodig zijn en samenwerken, en zegt: “Er zijn verschillende gaven, maar slechts een Geest. Er zijn vele vormen van dienstverlening, maar slechts een Heer. Er zijn allerlei soorten werk, maar er is slechts een God, die alles in allen tot stand brengt” (1 Korintiërs 12, 4-6).

In het gebed wordt daarom voor alle jongeren gebeden: “Help hen om […] te antwoorden op de roeping die U aan ieder van hen geeft om het eigen levensplan te realiseren en het geluk te bereiken.”

(Foto: Ramon Mangold)

 

Andere berichten