Bisschoppenconferentie kiest nieuwe voorzitter, vicevoorzitter en Permanente Raad

14 juni 2016

In vergadering bijeen, hebben de Nederlandse bisschoppen op 14 juni 2016 mgr. J.H.J. van den Hende, bisschop van Rotterdam, als nieuwe voorzitter van de Bisschoppenconferentie gekozen. Verder kozen zij mgr. J.W.M. Liesen, bisschop van Breda als vicevoorzitter en mgr. G.J.N. De Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch, om samen met de nieuwe voorzitter tevens de Permanente Raad van de Bisschoppenconferentie te vormen.

Kardinaal Eijk, mgr. Wiertz en mgr. Punt zijn teruggetreden. Kardinaal Eijk had eerder dit jaar bekend gemaakt dat hij zich na een termijn van vijf jaar niet opnieuw verkiesbaar wilde stellen als voorzitter, mede vanwege problemen met zijn gezondheid.

Mgr. van den Hende: "We zijn kardinaal Eijk dank verschuldigd voor de grote inzet in de afgelopen jaren waarin hij met grote aandacht en deskundigheid de taak van voorzitter van de Bisschoppenconferentie heeft vervuld".

In de voorgaande periode heeft de Bisschoppenconferentie zich in nauwe samenwerking met het bestuur van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) ingespannen om hulp, erkenning en genoegdoening te verschaffen aan slachtoffers van seksueel misbruik in de Kerk vanaf 1945 en maatregelen te treffen om grensoverschrijdend gedrag in de Kerk te bestrijden en te voorkomen. Tevens is in deze periode het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) gereorganiseerd, in die zin dat de personeelsomvang wegens financiële problemen tot bijna een derde is teruggebracht, en ook kreeg het SRKK een nieuw onderkomen.

Behalve de voorzitter is ook de vicevoorzitter van de Bisschoppenconferentie, mgr. Wiertz, bisschop van Roermond, teruggetreden. Hij heeft aangegeven dat de achteruitgang van zijn gezichtsvermogen een hindernis is om deze taak goed te kunnen vervullen. De Bisschoppenconferentie is mgr. Wiertz dankbaar voor zijn jarenlange inzet als vicevoorzitter.

In de voorbije vijf jaren maakte ook mgr. Punt deel uit van de Permanente Raad. Hij had aangegeven niet opnieuw verkiesbaar te zijn en ook hem dankt de Bisschoppenconferentie voor zijn betrokkenheid bij de Permanente Raad.

De Permanente raad, vergelijkbaar met een dagelijks bestuur, bereidt maandelijks de vergadering van de bisschoppen voor en bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter en een derde lid van de Bisschoppenconferentie. De benoemingen zijn voor de periode van vijf jaar.

 

Andere berichten