Bisschoppen wijden bisdommen toe aan Maria

15 mei 2017

Op zaterdag 13 mei 2017 hebben de Nederlandse bisschoppen hun bisdommen gezamenlijk toegewijd aan het Onbevlekte Hart van Maria. Ze deden dit in een vesperviering in de Onze-Lieve-Vrouwe Basiliek in Maastricht. “Op zo’n dag als deze merk je de kracht van de liturgie, die je in zijn eenvoud altijd weer de juiste woorden aanreikt om met je hart op te stijgen en bij God te zijn,” vertelt Mgr. Liesen na afloop.

In de korte Schriftlezing tijdens de vespers werd gelezen uit de brief van Paulus aan de christenen in Rome: “Wordt andere mensen, met een nieuwe visie.” Het is de titel van de pastorale brief die Mgr. Liesen eerder dit jaar schreef. “Het zijn hele rake woorden van Paulus,” zegt de bisschop daarover. “De toewijding aan het Onbevlekte Hart van Maria raakt je persoonlijk, omdat je daarin eigenlijk een belofte uitspreekt de weg van het evangelie te leven zoals Maria.”

(Foto: Ramon Mangold)

De bisschoppen hebben hun bisdommen en alle mensen die in de bisdommen wonen toegewijd aan Maria in het gelovige besef dat Maria ons brengt bij Christus. Aanleiding voor de toewijding van de bisdommen aan Maria is het 100-jarig jubileum van de verschijningen van Maria in Fatima.

Hoe belangrijk is het om zo samen te bidden en de bisdommen aan Maria toe te wijden? Mgr. Liesen: “Het is een belangrijk getuigenis om zo biddend samen te komen. God heeft ons verstand gegeven en ook een hart. Dat komt tot goed zijn recht op een dag als deze. We moeten God beminnen met heel ons hart, heel onze ziel, heel ons verstand en al onze kracht en de naaste als onszelf (Marcus 12, 30-31). Mensen van onze tijd zijn erg bezig met het zoeken van verstandige oplossingen. Op zo’n moment als vandaag laten we het hart spreken en roepen de voorspraak van Maria in en verbinden daaraan de consequentie om het geloof voorop te zetten bij alles wat we doen.”

Bekijk het videoverslag van katholiekleven.nl.

Bid mee met de bisschoppen. Deze video van katholiekleven.nl bevat de beelden van de toewijding en de tekst van het gebed. Bekijk de video’s ook op deze pagina’s over Maria van Fatima.

Fotograaf Ramon Mangold maakte de volgende foto’s:

 

Andere berichten