Bisschoppen reageren op rapportage voormalige commissie Deetman

15 november 2012

Middels een brief reageren de Nederlandse bisschoppen op de eind september verschenen rapportage over de uitvoering van de aanbevelingen van de (voormalige) Commissie van Onderzoek naar Seksueel Misbruik van Minderjarigen in de RK Kerk in Nederland (Commissie Deetman). De brief is gericht aan de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer die hierom had gevraagd.

De bisschoppen staan in hun brief stil bij een aantal in de rapportage (monitoring) genoemde verbeterpunten. Deze monitoring is voor de bisschoppen, zo stellen zij, aanleiding om hun betrokkenheid op het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK actiever vorm te geven. Hierover zijn inmiddels afspraken gemaakt.

De bisschoppen stellen zich in de brief opnieuw op het standpunt dat de zorg voor slachtoffers en zorgvuldigheid van procedures centraal staan. Zij betreuren het als slachtoffers ervaren dat hun klacht onvoldoende zorgvuldig wordt behandeld of dat de voortgang van de klachtenbehandeling stagneert. De bisschoppen schrijven dat zij zich ervoor inzetten dat in die gevallen adequate maatregelen worden genomen. Hierover worden ook gesprekken gevoerd met de slachtoffers (via KLOKK) en met het bestuur van de Stichting Beheer en Toezicht van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK.

Voor de brief van de Bisschoppenconferentie, klik hier.
Voor de Jaarrapportage van de Bisschoppenconferentie en de KNR (5 juni 2012), klik hier

(Bron: www.rkkerk.nl)

 

Andere berichten