Bisschoppen op bezoek in Rome

26 februari 2007

In de week van 19 tot en met 23 februari 2007 brachten bisschop Muskens en bisschop-coadjutor Van den Hende een gezamenlijk bezoek aan Rome. Voor bisschop-coadjutor Van den Hende was het de eerste keer dat hij als bisschop Rome bezocht. “In Rome ervaar je dat je deel uitmaakt van en groter geheel,”zegt hij desgevraagd. “In Rome komen veel lijnen van mijn bestaan samen. Ik ben hier als student en priester geweest, nu kom ik er als bisschop.”

Verbondenheid met wereldkerk
Hun bezoek concentreerde zich rond de Sint Pieter. Al direct na aankomst, op dinsdagochtend 20 februari vierden beiden de Eucharistie in de Capella Clementina. Deze viering vormde het hoogtepunt van hun bezoek. De Capella Clementina is die kapel binnen het Vaticaan die het dichtst bij het graf van Petrus ligt. Het altaar is geplaatst tegen de zogenaamde rode muur, waar Petrus begraven is. “De Eucharistieviering in deze kapel vormt een belangrijk onderdeel van een ad-limina-bezoek,” legt bisschop-coadjutor Van den Hende uit.
Woensdag 21 febuari bezochten de bisschoppen de algemene audiëntie in de Nervi-hal. Daar ontmoetten zij kort paus Benedictus XVI. “De huidige paus ziet ervan af om bisschoppen afzonderlijk te ontmoeten,” vertelt bisschop Muskens. “In zijn tijdsbesteding geeft hij meer prioriteit aan studie om vervolgens, in goed gekozen bewoordingen zijn ideeën voor de mensen uiteen te zetten. Ik heb de paus bisschop-coadjutor Van den Hende voorgesteld. Voor ons beiden had hij een kort woord ter bemoediging.”
Donderdag 22 februari vierde de Kerk het feest van Sint Petrus Stoel te Rome. In de liturgie van dit feest staat de verbondenheid van de Kerk met de zetel van Petrus te Rome centraal. Beide bisschoppen concelebreerden op die dag met verschillende bisschoppen uit de hele wereld in de Sint Pieter. Onder hen was de hulpbisschop van Sydney. Hij is verantwoordelijk voor de organisatie van de Wereldjongerendagen in 2008.

Spirituele ervaring
Zowel bisschop Muskens en bisschop-coadjutor Van den Hende zien terug op een mooie reis met een spirituele dimensie. Deze heeft ook hun onderlinge collegialiteit versterkt.

Andere berichten