Bisschoppen naar Rome in het kader van feestelijke afronding restauratie Friezenkerk te Rome

12 november 2009

Nederlandse bisschoppen zullen op zondag 15 november de eucharistie vieren in de Kerk der Friezen in Rome. De Kerk der Friezen in Rome ligt schuin tegenover de St. Pieter. De feestelijke eucharistieviering staat in het teken van de afronding van een uitgebreide renovatie van de Kerk der Friezen. Deze is bijna gereed.

Bisschop Van Luyn zal in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie aanwezig zijn. Ook bisschop Van den Hende van Breda zal in Rome zijn. De bisschop van Breda is referent namens de Nederlandse bisschoppen voor de Kerk der Friezen. Daarnaast zullen nog verschillende andere bisschoppen aanwezig zijn.

De eucharistieviering op zondag 15 november wordt door de RKK- televisie rechtstreeks uitgezonden van 10.00 tot 11.00 uur op Nederland 2.

Voorafgaand aan de viering zendt het RKK van 09.35 tot 10.00 uur een special uit over de Kerk der Friezen. Getoond wordt wat er precies met de kerk is gebeurd vanaf het moment dat de toenmalige rector van het Nederlands College in Rome, mgr. Muskens, in 1989 het initiatief nam om de kerk weer nieuw leven in te blazen. Daarna was Rud Smit, momenteel pastoor in Bergen op Zoom, lange tijd rector van het Nederlands College en ook rector van de Friezenkerk.

De band tussen het bisdom van Breda en de Kerk der Friezen is nauw. Bisschop Van den Hende studeerde in van 1989 tot 1994 in Rome. Hij woonde in die tijd op het Nederlands College en was elke zondag in de Friezenkerk.

De Kerk der Friezen is het officiële centrum van de Nederlandse katholieken in Rome. De Nederlandse kerkprovincie is verantwoordelijk voor het onderhoud en de restauratie.

Naast mgr. Van Luijn en mgr. Van den Hende zullen ook verschillende andere bisschoppen aanwezig zijn in Rome. Vanuit het bisdom van Breda zal emeritus-bisschop Muskens aanwezig zijn, evenals pastoor Rud Smit.

Andere berichten