Bisschoppen jubileren in teken van missie

29 mei 2007

“Pinksteren is het feest van de missie”, aldus bisschop Muskens in zijn preek bij gelegenheid van het koperen bisschopsjubileum. Om de verbondenheid met de missie te onderstrepen vierde hij dit jubileum samen met bisschop Dobbelaar cm van het Ethiopische Nekemte.

Verbonden met Indonesië
Bisschop Muskens stond in zijn homilie vooral stil bij de relatie tussen de Nederlandse kerkprovincie, en het Bredase bisdom in het bijzonder enerzijds, en de kerk in Indonesië anderzijds.“Tweehonderd jaar geleden arriveerden de eerste twee Nederlandse missionarissen in de archipel. 3.000 mannen en vrouwen, priesters broeders en zusters zijn hen gevolgd.” Bisschop Muskens benadrukte dat verschillenden hun opleiding binnen het Bredase bisdom ontvingen. Daarnaast hadden, aldus de bisschop, verschillende diocesane congregaties hun werkterrein in de Archipel. Bewogen merkte Muskens op dat hun werk vruchten heeft voortgebracht. “In Indonesië leven zes miljoen katholieken in 34 bisdommen. Het is toevallig vandaag dat ze dit viert met een grote manifestatie in Jakarta.” Hij noemde dit een van de vruchten van de heilige Geest, die zoveel idealisme oproept en voortbrengt. “Momenteel zendt de kerk in Indonesië missionarissen uit. In bijna elk Latijns-Amerikaans bisdom werken priesters uit dit land,” volgens bisschop Muskens.

Zoon van het bisdom Breda
Aan het slot van de viering overhandigde plebaan A. Kamps namens het bisdom aan bisschop Dobbelaar een cheque van € 15.000,–. Hij kan deze besteden aan projecten in zijn bisdom. Bisschop Dobbelaar noemde zichzelf in zijn dankwoord een zoon van het bisdom Breda. “In dit bisdom heb ik mijn geloof ontvangen en door de bisschop van Breda ben ik gevormd. Tijdens de jubileumviering van het bisdom heb ik gehoord dat dit bisdom een moeder (Antwerpen) en zelfs een oma (Luik) heeft. Het bisdom heeft echter ook vele dochters. Vergeet hen niet. Mijn thuisbisdom is ontzettend goed voor mij geweest. Ethiopië behoort tot de tien armste landen ter wereld en deze steun is voor mij ontzettend welkom.”

(Foto: Myriam de Jong-Smits)

Andere berichten