Bisschoppen en religieuzen stemmen in met compensatieregeling

7 november 2011

De Nederlandse Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) hebben ingestemd met een Compensatieregeling voor slachtoffers van seksueel misbruik in de R.-K. Kerk in Nederland.

Deze regeling is gebaseerd op het advies van de Commissie Lindenbergh en is in de voorbije maanden ontwikkeld door de Coördinatiecommissie onder voorzitterschap van de heer Ronald Bandell.

Het rapport van de Commissie Lindenbergh dat op 20 juni jl. gepresenteerd werd, schetste de contouren van een regeling voor financiële compensatie aan slachtoffers van seksueel misbruik tijdens hun minderjarigheid, waarbij daders behorende tot instellingen van de RK Kerk betrokken waren.

De nu voorliggende Compensatieregeling omvat de concrete uitwerking van de adviezen van de Commissie Lindenbergh. De regeling strekt zich ook uit tot gevallen van misbruik die door het vroegere Hulp & Recht gegrond verklaard werden.

Zie voor het volledige persbericht en de compensatieregeling de website van de kerkprovincie, klik hier.

 

Andere berichten