Bisschoppen en religieuzen ondersteunen oproep Commissie Deetman

18 februari 2011

De Nederlandse Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) gaven op 17 februari een persbericht uit naar aanleiding van de oproep van de Commissie Deetman aan daders van seksueel misbruik van minderjarigen in de Katholieke Kerk in de periode 1945 tot 2010. Hier leest u het persbericht van de bisschoppen en de KNR.


Bisschoppen en religieuzen ondersteunen oproep

De Nederlandse Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) hebben kennis genomen van de oproep van de Commissie Deetman aan daders van seksueel misbruik van minderjarigen in de Katholieke Kerk in de periode 1945 tot 2010. De bisschoppen en de religieuze oversten ondersteunen de oproep krachtig.Dat laten broeder Cees van Dam, voorzitter van de KNR en bisschop Gerard de Korte, binnen de Bisschoppenconferentie referent voor seksueel misbruik, in een reactie weten.

Het contact met daders acht de Commissie Deetman een noodzakelijk onderdeel om een completer beeld te krijgen van aard en omvang van het misbruik. De bisschoppen en religieuzen ondersteunen de oproep, niet alleen vanwege het onderzoek maar ook omwille van de slachtoffers en daders van seksueel misbruik. Veel slachtoffers hebben jaren met een groot geheim rondgelopen. Nu ze hun verhaal kunnen vertellen, bij de Commissie Deetman, bij Hulp & Recht of elders, kan dat voor velen bevrijdend werken. Gehoor geven aan deze oproep biedt ook daders een kans om enerzijds een betekenisvolle bijdrage te leveren aan het onderzoek en anderzijds met zichzelf, hun geweten (en mogelijk ook met de slachtoffers) in het reine te komen. Het poetst het misbruik niet weg, maar kan wel helpen het in de toekomst te voorkomen.

Religieuze oversten en bisschoppen zullen de oproep intern verspreiden. Voor zover gekend, zullen daders gestimuleerd worden zich bij de Commissie Deetman te melden. Naast een klemmend beroep op het geweten zal zo nodig ook beroep gedaan worden op de kerkelijke gezagsverhoudingen zoals die bestaan in bisdommen en in ordes en congregaties.

 

Andere berichten