Bisschoppen en commissaris van de Koning in video: De kerken zijn open!

12 oktober 2017

“De kerken zijn open voor u.” Dit zegt commissaris van de Koning, Wim van de Donk, in een video voor de Brabantse Open Kerkendag (26 november). “Ons Brabantse landschap kent veel monumentale elementen. Dat kunnen fabrieken zijn en het kunnen mooie gebouwen zijn. En heel vaak zijn het ook mooie kerken. Daar moeten we trots op zijn. En we moeten zorgen dat die bakens van cultuur en van gemeenschapszin voor de toekomst behouden blijven.” Mgr. Liesen van Breda en Mgr. De Korte van ‘s-Hertogenbosch onderstrepen die uitnodiging samen met dominee Scheenstra.

Mgr. Liesen: “Het kerkgebouw is de plaats waar parochianen samenkomen om op zondag de eucharistie te vieren, maar ook de plaats van waaruit ze vertrekken. De laatste woorden van elke viering zijn: ‘Gaat nu heen in vrede.’ De vrede die we vieren, die we van Christus hebben ontvangen, dragen we uit. En daarom is het kerkgebouw niet een gesloten gebouw, maar een open gebouw.”

De bisschop nodigt iedereen uit om op de Open Kerkendag een kijkje te komen nemen in de kerk: “En ik nodig parochiebesturen uit om niet alleen hun kerken open te stellen, maar ook om zichzelf te laten zien en hoe je als geloofsgemeenschap in zo’n mooie kerk je inspiratie opdoet, je ontmoeting met God hebt, die je in staat stelt mensen te ontmoeten. Op de Open Kerkendag kun je laten zien hoe dat je aanzet om actief te worden in het bezoek van zieken, in het opvangen van vluchtelingen, of het meehelpen in een Voedselbank. Op welke wijze dan ook, iets van de inspiratie en de genade die je in dit gebouw ontvangt, neem je mee. Daarom nodig ik iedereen uit om op de Open Kerkendag een kijkje te nemen in de kerk en iets te ervaren van die vrede die van God komt, die ons gegeven wordt en die wij mogen doorgeven.”

H. Antoniuskathedraal Breda. (Foto: Johan Wouters)

De kerk is allereerst een huis van God, zegt Mgr. De Korte: “Mensen komen in kerken samen om God alle eer te brengen, te zingen en te bidden; te luisteren naar de Heilige Schrift en Christus te ontmoeten in het gebroken brood van de eucharistie. Zo wordt ook de onderlinge gemeenschap onder gelovigen gevoed en verdiept.” En hij zegt: “Veel tijdgenoten zijn niet meer gelovig, maar beschouwen kerkgebouwen wel als belangrijk religieus erfgoed. Zij kunnen genieten van de schoonheid van menige kerk en van de kerkelijke kunstvoorwerpen. De rijkdom van vele eeuwen christelijke kunst valt met name binnen onze kerken te bewonderen.” Ook hij hoopt dat veel mensen tijdens de Open Kerkendag over de kerkdrempel heen stappen. “Het is uitermate belangrijk dat de deuren van onze kerken wijd open staan. Zo kunnen wij tonen dat wij geloofsgemeenschappen zijn die hartelijk en gastvrij willen zijn voor gelovigen, zoekers en alle andere mensen.”

Bekijk alle video’s op het YouTube-kanaal van de Open Kerkendag of op de website:

 

 

 

Andere berichten