Bisschoppen bijeen in Rome vanwege top over seksueel misbruik

18 februari 2019

Van 21 tot en met 24 februari komen bisschoppen uit de hele wereld bijeen in Rome. Paus Franciscus nodigde de voorzitters van de bisschoppenconferenties uit voor een topontmoeting over seksueel misbruik. Ook een aantal religieuze oversten is aanwezig. Op de bijeenkomst spreken tevens slachtoffers van seksueel misbruik over hun ervaringen.

Gevraagd naar het doel van de ontmoeting zei paus Franciscus in januari tegen de pers, dat het vooral gaat om bewustwording en dat de Kerk vergeving zal vragen. De paus sprak met journalisten in het vliegtuig op weg terug van de Wereldjongerendagen in Panama.

De voorzitters van de bisschoppenconferenties zullen tijdens plenaire sessies en in deelgroepen spreken over drie thema’s: verantwoordelijkheid nemen, verantwoording afleggen en transparantie betrachten. Paus Franciscus zal er alle dagen bij zijn.

Vanuit Nederland neemt Mgr. Van den Hende deel aan de ontmoeting als voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie. “Dat paus Franciscus in deze conferentie bisschoppen en religieuze oversten uit heel de wereld bij elkaar brengt, maakt duidelijk dat hij deze grote opgave niet alleen, maar in gezamenlijkheid met de hele Wereldkerk tegemoet wil treden,” vertelt Mgr. Van den Hende op rkkerk.nl. “Daarmee heeft hij het voor zichzelf en voor de hele Kerk tot prioriteit gemaakt.”

Lees verder op rkkerk.nl:

Zie voor meer informatie de website van de bijeenkomst:

(Foto: Ramon Mangold)

 

Andere berichten