Bisschoppen bij benefietconcert Kerk der Friezen

31 augustus 2009

Op zondag 30 augustus waren bisschop Van den Hende en emeritus-bisschop Muskens beiden aanwezig in de H. Antoniuskathedraal bij het benefietconcert voor de Kerk der Friezen te Rome. Het concert werd verzorgd door het Projectkoor voor de Kerk der Friezen te Rome. Beide bisschoppen benadrukten met hun aanwezigheid het belang van de restauratie van de Kerk der Friezen.

Op het programma stonden werken van componisten uit de periode 1850-1950.

De link tussen het Bredase bisdom en de Kerk der Friezen is nauw. Bisschop Van den Hende is vanuit de bisschoppenconferentie referent voor de Kerk der Friezen en beschermheer van het Projectkoor. Emeritus-bisschop Muskens van Breda heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van deze kerk tot Nederlandse ontmoetingsplaats. Op zijn initiatief vonden er begin jaren tachtig de eerste vieringen voor Nederlanders plaats.

De Kerk der Friezen is sinds 2005 het officiële centrum van de Nederlandse katholieken in Rome. Sindsdien is de Nederlandse kerkprovincie verantwoordelijk voor het onderhoud en de restauratie.

Na Breda zal er nog een tweede concert in Brabant worden verzorgd door het Projectkoor, namelijk op 4 oktober 2009 om 15.30 uur in de St. Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch. Daarna zal het koor nog diverse andere optredens verzorgen in het land.

Van 12 tot 16 november bezoekt het koor Rome ter gelegenheid van de afronding van de restauratie van de Kerk der Friezen. Op 15 november 2009 zingt het koor in de hoogmis in de Kerk der Friezen, die rechtstreeks zal worden uitgezonden door de KRO.

Financiële ondersteuning
Steun voor het Projectkoor voor de Kerk der Friezen is welkom via rekeningnummer 5816301 (ING/Postbank). De Stichting Projectkoor voor de Kerk der Friezen is erkend als ANBI-stichting.

Ook kunt u de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen in Rome ondersteunen door donateur te worden. Aanmelden kan via friezenkerk@kro.nl.

Voor verdere informatie zie:
friezenkerk-restauratie
projectkoor

Andere berichten